Јавне набавке

2013. година:

Jавна набавка радова: Позив за подношење понудаКонкурсна документација

Врста и опис радова

Обавештење о закљученом уговору

Jавна набавка услуга: Позив за подношење понудаКонкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 

2014. година:

 

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара: Позив за подношење понудаКонкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара: Позив за подношење понудаКонкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга: Позив за подношење понудаКонкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

 

2015. година:

Јавна набавка услуга: Позив за подношење понудаКонкурсна документација

Јавна набавка услуга: Позив за подношење понудаКонкурсна документација

Јавна набавка добара: Позив за подношење понудаКонкурсна документација

Јавна набавка добара: Позив за подношење понудаКонкурсна документација

 

2016. година:

Јавна набавка услуга: Позив за подношење понуда, Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара: Позив за подношење понуда, Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добара: Позив за подношење понуда, Конкурсна документација

DVORISTE_VELIKO PREDLOG-Model

Dvoriste idejno resenje sa pozicijom logoa-Model(1)

DVORISTE_VELIKO PREDLOG-Model

logo za stamu

ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda-Prijava

pitanje 2

odgovor

pitanje JN-1

odluka o dedeli ugovora

obavestenje o zakljucenom ugovoru

 

Јавна набавка добара: Позив за подношење понуда, Конкурсна документација

Питања и одговори у вези са овом јавном набавком

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

2017. година:

Јавна набавка услуга: Позив за подношење понуда, Конкурсна документација

Одлука о додели уговораОбавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга: Позив за подношење понуда, Конкурсна документација

Одлука о додели уговораobavestenje o zakljucenom ugovoru

 

2018. година:

Јавна набавка добара: Позив за подношење понудаКонкурсна документација

Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка услуга: Позив за подношење понудаКонкурсна документација,

Измена конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о обустави поступка

Одлука о закључењу оквирног споразума

 

Јавна набавка добара: Позив за подношење понудаКонкурсна документација

Јавна набавка добара: Позив за подношење понудаКонкурсна документација

 

Јавна набавка услуга: Позив за подношење понудаКонкурсна документација

 

2019. година:

Набавка услуга: Позив за подношење понуда,

Набавка услуга: Позив за подношење понуда,

Набавка услуга: Позив за подношење понудаКонкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума

Набавка услуга: Позив за подношење понудаКонкурсна документација

Одлука о додели уговора

Набавка добара: Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о закључењу оквирног споразума

Набавка услуга: Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаОдлука о обустави поступкаОдлука о закључењу оквирног споразума

Набавка услуга: Позив за подношење понудаКонкурсна документација Одлука о закључењу оквирног споразума

 

Позив за подношење понуда за фотографисање сл1, сл2.

Позив за подношење понуда за осигурање сл1

Позив за подношење понуда за ужину сл1

Набавка услуга: Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаИзмена конкурсне документације

Набавка услуга: Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора осигурање сл1сл2

Одлука о закључењу оквирног споразума

2020:

Набавка добара: Позив за подношење понудаКонкурсна документација, Одлука о додели уговора

Набавка добара: Позив за подношење понудаКонкурсна документација,

Набавка услуга: Позив за подношење понудаКонкурсна документацијаИзмена конкурсне документације