Контакт

ОШ „IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН“
Олге Јовичић бр. 1
36000 Краљево
е-пошта:
bataljonkv@gmail.com
bataljon@mts.rs

Телефони
Директор школе: 036/314-331
Секретар школе: 036/ 314-330

Жиро рачун за све ђачке уплате: 840-1830760-85

Матични број школе: 7100892

Пиб школе: 101258254