Активности

Дан планете Земље, 22. април

 

У свету се низом манифестација обележава Дан планете Земље, 22. април, са циљем да људе подсети у каквом се стању налази природа планете на којој живе.
Сврха обележавања 22. априла је да се упозори на опасност која прети животу на Земљи услед наглог развоја индустрије и пораста потребе за енергијом, што је довело до испуштања великих количина отровних супстанци у атмосферу и повећаног искоришћавања фосилног горива, а посредно утицало и на глобално загревање и климатске промене…

У нашој школи је ове године, у холу школе, осмишљен кутак где су представљени радови ученика школе, предмети од рециклираног материјала. Наставница биологије Ана Јеремић је радила радионицу са ученицима одељења I-3, док су предмете од рециклираног материјала радили ученици I и V разреда. Учешће су узели и ученици V и VI разреда са грађанског васпитања, који су осмислили плакате на тему о очувању природе.

Међународни дан књиге

"Ако желите да деца буду паметна, читајте им бајке. Ако желите да буду још паметнија, читајте им још бајки." Алберт Ајнштајн

 

Широм света у библиотекама и културним центрима 2. април се обележава као Међународни дан књиге за децу. Тим поводом ученици наше школе посетили су градску библиотеку и пажљиво слушали програм који су водили Мила Маринковић Броћић из Гете института и Гордана Тимотијевић,познати преводилац немачке књижевности за децу. С обзиром на чињеницу да је Гете институт спона немачке и српске културе овом програму учешће је дала Јасминка Петровић, дечији писац. На крају програма ученици наше школе су извођењем песме Mama Mia на немачком језику одушевили све присутне.

 

 

ПРЕДАВАЊЕ ЗА  РОДИТЕЉЕ  БУДУЋИХ  "ПЕТАКА"

Како олакшати деци прелазак из четвртог у пети разред

На састанку родитеља ученика IV-5 одељења , 25.3.2014.године , учитељица Снежана Јојић одржала је предавање на тему  " Како олакшати деци прелазак из четвртог у пети разред" .

Прелазак ученика у пети разред представља извесну прекретницу у њиховом даљем васпитању и образовању. Промена се састоји у другачијој организацији рада. Са разредне наставе прелази се на предметну. Ако томе додамо и психолошке промене које собом доноси пубертет, онда је јасно да је важна брига и помоћ родитеља у овом периоду.
До четвртог разреда ученик је навикао на начин рада учитеља/-ице. У петом разреду треба да се навикне на нове наставнике који се смењују из часа у час. То видно утиче на прилагођавање ученика и на успешност у учењу. Нови предмети у петом разреду су: историја, географија, биологија, ТО и други страни језик. Ваља савладати обимне програме што за ученика није нимало лак задатак. Промене су знатне и у начину учења. Због повећаног броја предмета и обимних садржаја све мање се градиво може запамтити на часу , а све је већа потреба учења из уџбеника и других књига и приручника. Ако узмемо у обзир неуједначено познавање градива из претходних разреда и степена заборављања у време летњег распуста, видимо да је ученицима петог разреда потребна помоћ и подршка од разредног старешине, педагошко-психолошке службе и родитеља.
Поред тога, правилно прилагођавање на предметну наставу захтева социјалну и емотивну зрелост ученика. Позитиван социјални статус ученика у одељењу повољно делује на постизање успеха, на озбиљност у прилажењу постављеним задацима, развија одговорност, упорност и истрајност у решавању задатака, процену вредности наученог и висок ниво аспирације.
Промена разредног старешине значајан је моменат како за ученике, тако и за родитеље. Ученици млађих разреда емотивно се везују за своје учитеље а разредни старешина , у извесном смислу, преузима ту улогу. Он, међутим, није у ситуацији да познаје ученике у оноликој мери како је то могао учитељ/-ица. У томе му морају помоћи и сами родитељи. У исто време и ученици постају зрелији и способноији за све ове промене. Код њих се развијају шира интересовања и способности за самостално стицање знања а већ су формиране и радне навике.
Формирање радних навика
Формирање радних навика код ученика је један од најзначајнијих услова за сталну радну активност, која обезбеђује успех у школи и животу.
Већ у предшколском периоду формирају се код деце различите позитивне навике (хигијенске, културне, па и радне). Поједине задатке млађе дете обавља због емоционалне везаности за родитеље, а старије из свести о потреби извршавања појединих задатака. Млађем детету потребни су стимуланси у виду похвала и награда а код детета са изграђеним радним навикама формирана је одговорност за рад и осећај задовољства због постигнутог успеха. Свест о потреби да се буде успешан у учењу прелази у навику, те се учење обавља као задовољавање те потребе. Ако је учење прерасло у навику ради се са лакоћом. Истовремено се повећавају и радне способности па се може учити дуже, без већег напора. У томе се састоји суштина формирања радних навика.

Сматра се да ученик има развијене радне навике:
- када завршава своје задатке пре него што почне да се игра или гледа телевизију
- ако се концентрише над послом који обавља
- ако не одгађа неки задатак чак ни онда кад је он непријатан и тежак
- ако за сваки предвиђени посао распореди време
- ако добро обавља задатак без губљења времена и непотребног задржавања
- ако ради задатке на време и уредно и чува прибор и уџбенике.
Било би добро да родитељи на време уоче да ли њихова деца имају развијене радне навике и помогну ако се појаве тешкоће. Постоји опасност да са доживљајем неуспеха дете мења и однос према раду, губи вољу и истрајност а посебно радне навике.
За формирање и одржавање радних навика постоје и неки објективни услови које би ваљало да обезбеди свака породица :
* место за рад - важно је да оно буде стално и да припада само детету. Треба да је уредно и да га дете само одржава. Све школске ствари држе се на истом месту-тако неће доћи до губљења и нервозе. То не мора бити посебна соба, већ део заједничке просторије у коме се налази радни сто, књиге и прибор ученика. Такав кутак мотивише на рад и извршавање обавеза. Битно је навикнути дете да ради на истом месту и у исто време јер су ово значајни услови за формирање радних навика.
* дневни режим ученика - важно је да је детету испланиран цео дан и то: учење, игра, одмор, рад у кући, рекреација. Ако се ове активности упражњавају у одређ|ено време, прелазе у навику. Рад би свакако требало да претходи игри. Дневни план активности за млађу децу одређују родитељи а старија су способна да планирају своје активности али је неопходно да родитељ има увид у тај план и његово остваривање. Контрола родитеља значајна је на овом узрасту и у пубертету, када се нагло развијају разнолика интересовања и дете може неке важне задатке заменити неважним.
* складни породични односи - радне навике ученика успешније ће се развијати ако међу родитељима и другим члановима породице постоје хармонични односи. Свађа, вика и несугласице делују на ученика депримирајуће и они постају неспособни да се концентришу на оно што треба да уче. Неслога родитеља посебно негативно утиче на ученика па може да се развије неуротичност и апатија.
Радне навике ученика формирају се и развијају заједничким настојањем наставника и родитеља. Они представљају везу између школе и живота, јер ученик не стиче способност учења само зато да би постигао успех у школи, него да би се стеченим способностима и знањем користио у животу. И то је услов за развој дечјих способности и интересовања.
Велику васпитну вредност у формирању радних навика имају домаћи задаци. Приликом њихове израде ученици примењују стечено знање и раде самостално према својим способностима. Редован рад задатака развија осећање обавезе и одговорности.

Шта родитељи могу да ураде да би ученици одговорили свим задацима?

Потребно је да се правовремено информишу о напредовању ученика, прилаго|авању на програмске задатке и обавезе. Предуслов за успех је континуирана сарадња родитеља са школом, разредним старешином и предметним наставницима у оквиру “дана отворених врата”.
Стално пратити и наџирати дечији рад код куће (израду домаћих задатака, учење нових садржаја, понављање већ наученог градива…).
Имати увид у коришћење слободног времена (игра и забава, дружење са вршњацима, гледање ТВ, рад на рачунару, читање и др.).
Дакле, иако је дете зрелије и самосталније, не сме се препустити самом себи. Став родитеља према ученику, његовом раду, успеху/неуспеху врло је важан на овом узрасту. Добро је да родитељи имају пуно разумевања, стрпљења, упорности и доследности у захтевима. Неопходно је често разговарати са децом како би се што успешније пратио развој и бурне промене које понекад доноси. Око васпитних проблема максимално треба да се заложе оба родитеља. Повољна породична клима има позитиван утицај на успех ученика, а значајан је утицај родитеља на стварање слике о себи код ученика. Један од битних задатака родитеља је да васпитавају код детета дисциплину и одговорност према раду.
Психичке промене
У фази предпубертета (код девојчица између 10 и 12 година а код дечака између 11 и 13) истовремено се јављају многе физиолошке и физичке промене али и низ психолошких.
Једна од карактеристичних промена је промена става и понашања деце према родитељима, наставницима и друговима. Може се рећи да је ово време појачане тврдоглавости, непослушности и пркоса према одраслима. Уз то се јавља и повећана радозналост за све што се збива у њиховој околини, а нарочито за одрасле и њихове особине. Деца постају врло критична према својој околини, уплићу се у разговор одраслих, радо расправљају и намећу своје мишљење.
За ово доба је карактеристичан психомоторни немир: деца су стално у покрету, скачу, вичу,  кревеље се, много причају, изводе разне необичне покрете, склона су импулсивном реаговању.
Деца у овом добу испољавају знаке емотивне лабилности; лако мењају расположења и без значајнијег повода у афектима често претерују па су или наглашено весела или потиштена. Понекад без разлога заплачу или прасну у смех. Карактеристична је и одбојност према супротном полу : девојчице потцењују дечаке, не желе да се друже са њима, а дечаци задиркују девојчице, подсмевају им се и ругају, па их чак и физички нападају. Може се појавити склоност дечака да се служе непристојним изразима и псовкама, да цртају “непристојне” цртеже… То је све последица буђења нових осећања везаних за интензивирање полног нагона који још није оријентисан на реалан начин. Уместо да се деца грде и кажњавају корисније је о свим променама разговарати на миран, озбиљан и пријатан начин    па им тако помоћи да боље разумеју себе и лакше нађу пут до зрелијег понашања.
У односу према школи опажа се извесна површност и немарност. То може бити разлог што многа деца постижу слабији успех у петом и шестом разреду основне школе.
Деца овог узраста постају врло критична према наставницима и родитељима. Понекад са задовољством а понекад са разочарењем утврђују да им родитељи нису савршени и свезнајући. То им донекле повећава самопоуздање али их и наводи на одбојан став према њима па су ту разлози за чешће сукобе. Последица ових промена је и појачан пркос и непослушност. У школи се испољава као недисциплина и смањена концентрација за рад. Већина родитеља и наставника реагује на ове промене у понашању деце на ауторитативан начин: грдњом, придиком, претњом или казном. Када је дете постало неповерљиво према сваком ауторитету, постало је истовремено осетљиво на сваки ауторитарни, строги поступак и на њих реагује још већим отпором. Тако се нормална склоност према непослушности претвара у прави неуротски пркос.
Нарочито мушку децу у овом периоду називају “немогућим” и “неваспитаним”, али не увиђају како неретко сами доприносе таквом понашању.
Треба имати у виду да у овом раздобљу може доћи до озбиљнијег поремећаја односа на релацији дете-наставник и дете-родитељ ако су односи међу њима већ били поремећени (претерано строг поступак, презаштићивање, претерано амбициозни захтеви, приговарачки став, сујетан, ташт поступак васпитавања). Родитељи који су правили грешке у одгајању детета тешко ће се преоријентисати на исправније поступке па је и много вероватније да ће им васпитавање деце у пубертету донети крупније проблеме.
Када  тешкоће у међусобним односима знатно поремете свакодневицу, обратите се за стручну помоћ ( у школи је то педагошко-психолошка служба).  Важно је и бити заиста спреман за промене у дотадашњим васпитним поступцима.

Неколико савета о адаптацији вашег детета при преласку из четвртог у пети разред

 Многи родитељи сматрају да је школа искључиво брига деце и учитеља. Није тако. За успех детета у школи од пресудне важности су боља комуникација родитеља и деце, а исто тако и комуникација родитеља и учитеља.
Већина родитеља страхује када дете завршава четврти разред и прелази у такозване више разреде. Постоје и оправдани разлози тих страхова.
Шта се заправо дешава у вишим разредима?
Нови предмети (географија, историја, техничко, биологија…)
Нови учитељи (сваки са својим захтевима).
Више часова проведених у школи.
Већа количина градива за учење.
Већи захтеви у смислу самосталности у учењу.
У мањим срединама дете мења школу.
Прелазак из учионице у учионицу.
Дете више времена проводи само док родитељи раде, одлази на разне активности и слично.
Ипак, изгледа да није све тако страшно.
Шта је важно?
На првом месту је комуникација родитеља са дететом, препознавање његових осећања и разумевање његовог понашања.
Током четвртог разреда потребно је дете осамостаљивати у писању домаћих задатака и учењу. Немојте уместо њега читати, решавати задатке и говорити му шта је важно у одређеном градиву. Подстичите дете на самостално учење које ће те ви надгледати и контролисати (док се дете не осамостали).
Ако ваше дете има одређене тешкоће у учењу, ваша помоћ му је неопходна.
Како помоћи детету при учењу?
Распоредити градиво учења.
Распоредити време учења.
Упутити га у неке методе бржег и лакшег памћења (подвлачење у тексту, бележење битног, израда умних мапа, повезивање с претходним знањем, тражење примера, препричавање својим речима…)
Да би дете могло да учи, морају бити задовољене његове емоционалне потребе.
Сетите се себе при поласку у пети разред. Известан осећај нелагодности је ипак био присутан. Узбуђење и неизвесност…
Помозите детету да прихвати прелазак са заштићеног облика школовања код једног учитеља на нови облик предавања и испитивања градива код неколико наставника. 
Разумите га што је збуњено око нових предмета, покушајте да му се приближите и сазнате шта се дешава у школи и дететовој глави.
Није ту само пети разред у питању.
Ваше дете полако, али сигурно улази у пубертет. Збркане емоције, навала хормона, прве симпатије и још, на све то, нова дешавања у школи…
Према томе, драги родитељи, будите уз своје дете. Саслушајте га (гледајући га у очи), помозите му да разуме правила у новој средини, и наравно, усмерите га ка правилним техникама учења. На тај начин ће се дете осећати сигурно,
лакше ће савладавати градиво, а ви ћете бити задовољни родитељи.
А то што вашег пубертетлију више брине бубуљица на лицу него писмени из математике…
Шта рећи…
Нико није савршен.

 

 

ЦПН (Центар за промоцију науке) у Краљеву

 

Научни демонстратори Центра за промоцију науке су од од 11. до 14. фебруара, за ученике наше школе, организовали низ интерактивних активности. Сви ученици школе су се током четири дана дружили са науком у њеном најзабавнијем облику.
Основци су имали прилику да присуствуjу проjекциjама у ЦПН мобилном планетариjуму и упознаjу се са чудесним универзумом, астрономиjом, звездама, планетама и местом наше Земље у космосу.
Осим планетариjума, ЦПН је током четири дана реализовао и научнопопуларне радионице за децу из области психологиjе и физике. Радионица из психологиjе се зове „Шта имамо између ушиjу“, а из физике „Електро бубе“.
Уз помоћ интерактивних експоната из физике, као што су Вандерграф, Магнетно поље, Ротациона платформа, Теслин калем, Оптичка табла, као и уз експерименте о атмосферском притиску и површинском напону, деци су били презентовани и обjашњени броjни интересантни физички феномени. Искусни предавачи деци су представили појаве попут магнетизма, ротационог убрзања, електростатике или калеидоскопа. Школарци су такође могли да завире у микроскопе и упознаjу се са сићушним светом биологиjе.
Током читавог гостовања, у простору школе је била постављена и интерактивна изложба Центра за промоцију науке „10  отворених питања науке“, која је била отворена за посете у простору школе.


Као ментор школа у пројекту Професионална оријентација овом приликом смо  упутили позив и осталим школама, које су у кругу БОШ 5 овог пројекта, да посете Планетаријум, радионице и интерактивну изложбу.  Због велике зинтересованости, али и ограничености простором и временом свака школа је могла да доведе по 5 ученика током трајања промоције. Ученицима су презентована занимања: астрономи, физичари, хемичари, биолози...

Оно што су ученици могли да виде током гостовања ЦПН у нашој школи било је јако занимљиво и значајно за њихово искуство.

 

 

 

Обележавање  Дарвиновог  дана, 12. фебруар

 

 

Чарлс Дарвин (12. фебруар 1809 — 19. април 1882) је био британски научник који је поставио темеље модерне теорије еволуције. Дело Чарлса Дарвина „О постанку врста“ било је једно од првих научних објашњења о настанку и еволуцији живота на Земљи.
Овај дан је био прилика да се објасни Дарвинов допринос науци и да се ученици упознају са његовом теоријом еволуције, која није само   утицала на свакодневни живот и поглед на свет, већ и на све области науке, као и на бројна друштвена догађања.

Дан је обележен  низом активности: израдом паноа у холу школе и у кабинету биологије.  Kроз радионицу за ученике петог и шестог разреда  ученици су упознати са делом Чарлса Дарвина, његовим чувеним  путовањем бродом „Бигл“ око света и основним појмовима еволуције. Ученици су имали прилику да погледају и документарни филм о Дарвину (National geographic).

 

Донација књига

 

Чланови локалне Менсе, међу којима је и наш бивши ђак, су заједно са Народном библиотеком Србије организовали акцију путем које су нам дониране вредне књиге. Школска библиотека је захваљујући њима обогаћена за 280 нових књига. Оне су нам уручене на дан школске славе "Свети Сава", 27. јануара 2014. године. Овим путем им се још једном захваљујемо и у напред радујемо некој будућој сарадњи.

 

 

СРПСКА ДЕЦА СЛАВЕ СЛАВУ, СВОГА ОЦА, СВЕТОГ САВУ

 

Вођени слоганом под којим је  изведена приредба СРПСКА ДЕЦА СЛАВЕ СЛАВУ, СВОГА ОЦА, СВЕТОГ САВУ, ученици школе су  27.1.2014 прославили овај велики дан. Приредба је, као и сваке године, започета Светосавском химном у извођењу школског хора.
Након обреда сечења колача коме су поред свештеника и директора школе, Марине Вучинић, присуствовала и  домаћин славе, Тања Пљакић, славу је преузео Живан Бањанац, професор техничког образовања.
Пожелевши ученицима много успеха и среће у даљем школовању, директор школе је подсетила на мноштво лепих тренутака који су се десили овој школи у протеклих годину дана, као што су бројне награде на републичким и окружним такмичењима. Следила је додела награда победницима ликовног и литерарног конкурса поводом Дана школе, како и наставницима који су новинама у раду допринели угледу исте.
Други део програма осветлили су ученици школе изводећи приредбу посвећену животу и делу великог светитеља. Подсећају ћи нас на речи Светог Саве да је учење изнад свега, и да су знање и наука све. ,,Кад их стекнеш, сви светови су твоји. Сва врата ти се отварају”, отворили су нам врата свог умећа и уз подршку своје професорке српског језика, Наде Тијанић, показали да  кроз њихов труд Савино име и даље зрачи, а да они знају ,,ко су, одакле и чему стреме”. Уметничку ноту допунили су професорка музичке културе, Лидија Спаски, са соло нумерама ученика, као и фолклор школе уз подрчку учитељице Биљане Симоновић.

Ово је дан када ученици наше школе деле са наставницима и гостима сву креативност и умеће постигнуто вредним радом и уложеним трудом.

 

 

 

ПОВОДОМ ДАНА СВЕТОГ САВЕ

 

Тематска-интегративна  настава посвећена животу и раду Светог Саве, реализована је 24. јануара 2014. године. Реализовали су је  ученици првог разреда и њихова учитељица, професор разредне наставе, Славица Павловић.

Извођењу културно-забавног програма,односно краће приредбе посвећене Дану Светог  Саве, допринели су професор разредне наставе Бојана Бајровић, наставница музичке културе Лидија Спаски, учитељица веронауке Никица Андрић.

Након поздравног говора (публици...ђацима-првацима, присутним колегама, стручним сарадницима, директору школе, начелнику школске управе...) од стране учитељице, ученици I-3 одељења извели су краћи програм, рецитовали су песме о Светом Сави, глумили краће драматизације и певали „Химну Светом Сави“. "Ломљење" славског колача уз молитву "Оче наш" ученицима је помогао свештеник И. Андрић.

 

 

 

Дан Школе - Сећање на великог песника Чика Јову Змаја

 

У петак 20.12.2013. године у амфитеатру  Основне школе  „IV краљевачки батаљон“, одржана је Свечана седница, на којој су поред  директорке и свих запослених, присуствовали  и директори  побратимских школа из Врања, Апатина и Каравукова. Повод за овакво окупљање био је  Дан школе. Тим поводом учитељица Снежана Јојић је, уз велику подршку својих колега  Марије Вукосављевић и Биљане Симоновић, као и свих осталих учитеља наше школе, организовала приредбу  „ Драги чика- Змаје, живот иде даље...“, којом су ученици четвртог разреда  одушевили све присутне. Позоришном представом, рециталом, песмама и народним колом измамили су, некима осмехе, некима сузе, али свима, засигурно, будну пажњу и  живописно враћање у прошлост. Ово предивно вече завршено је песмом у извођењу хора наше школе  под  вођством увек сјајне  Лидије Спаски. Амфитеатром је одјекивао громки аплауз, а дружење  "глумаца и публике"  настављено је  у холу школу уз чашицу разговора и небројано укусних залогајчића.


Свечана академија одржана је у суботу, 21.12.2013. године, у биоскопу КВАРТ. Директорка школе, Марина Вучинић, својим говором пожелела је добродошлицу свим присутним званицама.

„Боље је вежбати људе од детињства упознавању сладости милосрђа“, речи су  Владике Николаја Велимировића, које су уједно тема и идеја стваралаштва Чика Јове Змаја, који је целог живота говорио о деци. О томе говори драма-једночинка „Невин грех“, која се ретко изводи и која је готово непозната књижевној и позоришној јавности.  Извођењу комада претходио је поетско-драмски увод са ликовима  Змаја и његове супруге Руже Личанин. Чланови драмске секције  успели су  да својом глумом и  аутентичним костимима прикажу безазлено поступање деце која су помогла сиромашном дечаку. Заслужна за успех младих глумаца  је Гордана Миљковић, професор српског језика. Читав програм пратио је школски хор.

 

 

Нови Батаљонац

 

 

Велику пажњу изазвао је први број часописа „Нови Батаљонац“.

„Наша школа увек је била прва, или међу првима, али иако јаки на делу на перу смо били слаби. И ево, тек после пола века у новом руху, под новим кровом и именом, израдио се „Нови Батаљонац“, лист ученика Основне школе „IV краљевачки батаљон“,  речи су професорке српског језика и уреднице новог часописа, Наташе Митровић.  Часопис је штампан у тиражу од 1000 примерака, а ми се надамо да имате прилику да уживате у његовим страницама.

 

Промоција књиге у нашој школи


omot После низа промоција које су реализоване по краљевaчким основним школама,  у четвртак, 21.новембра, у нашој школи, одржана је промоција  прве књиге, учитељице   наше школе, Биљане Миљковић „Кроз лепоте одрастања “.  Први пут до сада ауторка несвакидашњих песама,  повела је велике и мале читаоце на узбудљиву и духовиту авантуру кроз стихове пуне изненађења.Упркос јесењем кишовитом дану велики број предшколаца, ученика првог и другог разреда, уживао је у Биљаниним стиховима сазнајући доста о томе како савладати тешкоће поласка у школу.
О књизи прожетој тајном, давно зачетој и никад раније испричаној, говорили су аутор Биљана Миљковић и познати краљевачки дечији песник и уредник књиге Дејан Алексић.biljaБиљана Миљковић као учитељица ради  пуних 16 година. Радила je у издвојеним одељењима неких сеоских школа. Радно место учитеља на неодређено време je започела у Пекчаници, издвојеном одељењу школе у Роћевићима. Рад наставља у школи у Обрви, издвојеном одељењу школе у Лађевцима. Једанаест година је  радила на терену, мало у неподељеној школи, а касније и у комбинованим одељењима. Из Лађеваца је прешла у ОШ "IV краљевачки батаљон".

Започела је  да ради у Продуженом боравку и ево шесту годину је  још у њему.Активно учествује у програмима Градске библиотеке. Својим учешћем у раду са децом оплемењује свет око себе и свет ових малих људи. Прави је пример човека који неизмерно воли свој позив. Увек се труди да посао обавља на најбољи могући начин. Давно је  почела да у раду са децом, у комбинованим одељењима, примењује своје осмишљене наставне листиће. Иновације и креативност су нешто што је за њу обавезан део учитељског позива. Инспирацију да напише збирку тражила је свуда око себе. ,,Радећи са децом желела сам  да забележим те несташлуке и проблемчиће школског живота који у очима деце често изгледају већи него што заиста јесу. Желела сам да се поиграм са њима и кроз игру речи покажем разумевање за поступке и понудим решења која се ту крију, а која деца у први мах не виде.Такође сам позвала децу да усвојимо наставно градиво, на један занимљив и мелодичан начин. Збирка је требало да представи све лепоте одрастања у школи и ван ње”, истиче песникиња.
Једнога дана се родила идеја да напише и компонује  Химну, која би представљала наш Боравак на један леп начин. Пре две године почела је са бележењем згода и незгода наше деце, наизглед малих, пратећих, и скоро безначајних проблемчића, да описује ту лепоту ђачких чарки, школске кухиње, Продуженог боравка и свега оног што чини ђачко доба.
Затим јој се родила идеја да кроз песму проба деци да пренесе градиво. Песма би могла послужити учитељима као увод у неку наставну јединицу или као проверу истих. Било јој је јако занимљиво да састави задатак из математике кроз песму, али и да песму користи у сврху других предмета. Тако је настала збирка песама КРОЗ ЛЕПОТЕ ОДРАСТАЊА. Она нам  открива свет школе у песмама  Муке са налив-пером, Ах, та гумица, али нас учи и о Лажи, Тужиленду,Успеху, Часу културеи сл.
Други део збирке насловљен је са ЗАШТО ДА НАС ЗНАЊЕ МУЧИ - КРОЗ ПЕСМУ СЕ ЛАКШЕ УЧИ. Ту се упознајемо са градивом кроз песме: Икс, Велико слово, Придеви, Десетица, Скупови, Линије и дужи и сл;
Све наведено доказује да је Биљана модел како се воли свој посао и како немирни иновативни дух нема границе; зато нам и обећава: ,, Наставићу да пишем!”, а ми да ишчекујемо нове песме.
Нада Тијанић, проф. српског језика


ШТА ЈЕ УСПЕХ


Успех је кад птиче из гнезда се вине,
Кад рибару риба збрише у дубине,
Кад пиле се кљуном из јајета јави,
Успех је кад дете први корак прави.

Успех је кад  градиш свој дворац од песка,
И кад прва слова прими твоја свеска,
Када ти је школа остварење жеља,
Па похвале примаш од свог учитеља.

А петице чине успех још и већим,
Тад баке и деке награде те нечим.
А за родитеље, ту сигуран буди,
Успех је кад деца постају добри људи.


                        Биљана Миљковић

 

 

 

 

Водич  за  родитеље  и  учитеље   "Заједно, ка успеху "

 

 

У новембру је одржено предавање за родитеље ученика  једног одељења четвртог разреда путем мултимедијалне презентације. Циљ је био упознавање родитеља са проблемом мотивације ученика,односно помоћи при стицању свесне жеље да се постигне што бољи успех и спремности да се за постизање планираног и очекиваног циља уложи потребан напор.

Једна од тема овог предавања , која је презентована родитељима, односи се на разматрање разлога немотивисаности ученика.На овај начин родитељи су упознати са са начином препознавања деце са наведеним проблемом, превентивним активностима родитеља и учитеља  и поступцима у циљу стицања мотивације немотивисане деце.

 

 

Презентовањем  теме о мотивацији ученика,наметнуло се питање како родитељи могу помоћи детету у учењу и писању домаћих задатака,а самим тим и  одговор- предочавање неколико "формула" за успешно учење.

Родитељски састанак реализовала је учитељица IV-5 одељења Снежана Јојић, 11. 2013. године од 19 часова. Састанку је присуствовало 23 родитеља.
Након презентације родитељи су били у могућност да изнесу своје ставове и поставе питањa о којима се дискутовало.

Презентације можете погледати у прилогу.

 

 

Посета Фестивалу науке

 

Као што муња у тамној ноћи обасја путнику цео хоризонт пред њим, тако се таквом муњом у мозгу генијалног човека отварају у науци нови видици и откривају нове области науке.

Милутин Миланковић

Ученици наше школе су и ове школске године, уз пратњу наставника и директора школе, посетили највећи регионални Фестивал науке у Београду.

Тема  овогодишњег  Фестивала науке су „суперхероји науке“, млади људи који се баве науком и шире љубав ка њој. У галеријама Студентског културног центра и галерији Народне банке Србије ученици су имали прилику да виде 35 научних интерактивних поставки из различитих научних области. Мерење тежине на различитим планетама, ходање по самоодрживом мосту као и путовање кроз сунчев систем само су неки од најузбудљивијих феномена пред којима наши ученици нису могли да сакрију своје одушевљење.

Наука и уметност

Да је уметност увек постојала кроз велика и нова научна техничка открића говори и ликовни конкурс, организован у сусрет седмом Фестивалу науке.Не треба занемарити чињеницу да је наука одувек била велика инспирација многим уметницима.

Велики број основаца одазвао се овом позиву, а ученица наше школе, Јована Маричић освојила је прву награду у категорији најбољих радова  ученика седмих и осмих разреда. Она је уз велику подршку  директорке,наставника  и  другара из своје школе примила награду у Галерији  Народне Банке Србије.

Јована Маричић ,ученица одељења 7-5

 

Стоп вршњачком насиљу

 

Након обележавања Светског дана детета,осмишљеног да промовише међусобну интеракцију и разумевање међу децом, у нашој школи је овога пута организовано едукативно предавање о превенцији вршњачког насиља. Да је ова тема од круцијалне важности  потврдио је одзив великог броја родитеља и наставника.
Понижавање и омаловажавање,као и дискриминација на социјалној,интелектуалној,материјалној и физичкој основи међу вршњацима остављају трајне последице на дете које их доживи у детињству и то пре свега у школи.О овој теми говорили су :

Марина Вучинић,директор школе
Проф.др. Далиборка Поповић
Соња Јаћовић,педагог
Марица Мијајловић, председник Савета родитеља

 

                  
Сви су се могли сложити са мишљу да ожиљци из школе цео живот боле и да се од грубе речи тешко лечи  и навели примере,пре свега,вербалног и виртуелног насиља,који су у данашње време много заступљенији а по свему судећи , за емотивно и психичко здравље појединца много штетни.
Присуство родитеља на овом предавању било је веома значајно. Могли су чути и видети колико немарност родитеља може да повреди дете,колико је лепа реч лек за све душевне бољке и колико је сваки минут посвећен деци бескрајно важан за њихово нормално одрастање. Родитељи су се сложили да мора постојати обострано уважавање и поштовање између ученика и наставника,а да они у сарадњи са наставницима треба да се посвете васпитању детета.
Ово је само почетак,али велики почетак,једне борбе са срећним крајем. Верујемо да ће и друге школе кренути нашим стопама и рећи стоп насиљу,мучењу и угњетавању деце.

 

Обележавање светског дана толеранције 2013. године

 

Међународни дан толеранције установљен је Декларацијом УН-а, усвојеном 16. новембра 1995. године на Генералној конференцији УНЕСКО-а у Паризу.
У складу са овом декларацијом, толеранција подразумева да ''људска бића, природно различита по изгледу, положају, говору, понашању и вредностима, имају право да живе и буду то што јесу''.

Део дефиниције толеранције коју је УНЕСКО дао гласи: ''толеранција је поштовање, прихватање и уважавање богатства различитости у нашим и светским културама, наша форма изражавања и начин да будемо људи. Она је заснована на знању, отворености, комуникацији и слободи мишљења, савести и уверења.

Толеранција је хармонија у различитостима. То није само морална дужност, то је такође политички и законит захтев. ..
Толеранција је одговорност која носи људска права , демократију и владавину закона.

И ове школске године, обележен је Међународни дан толеранције у нашој школи. Програм је обухватио низ активности за ученике - на часовима одељенског старешине и грађанског васпитања разговарали су и израђивали цртеже и колаж-постере,чији је основни циљ био подсицање сарадње, међусобног другарства,  поштовања других, лепог понашање према другима, помагања,међусобног уважавања и прихватање различитости.

 

 

Хуманост на делу

 

Почетком новембра нашој школи се обратила родитељка Јоване Илић из Жиче са молбом за солидарну новчану помоћ за операцију очију.
Јована је рођена са тешким обољењем (Марфанов синдром) због чега целог живота има великих проблема са видом. За операцију је било  потребно прикупити велику сума новца, што је у овим  суморним временима веома тешко.
Директор школе Марина Вучинић је у договору са председником Савета родитеља школе Марицом Мијајловић  брзо реаговала и упутила апел свим  ученицимa и наставницимa да  узму учешће у овој хуманитарној акцији у складу са својим могућностима и помогну девојчици да живи као и њени вршњаци.
Као и до сада и у овој прилици одазив ученика и родитеља је био на висини. Новчана средства су у току недеље прикупљена и уплаћена на рачун.
Резултат знамо,  Јована је оперисана, успешно, види нормално и наставља живот као и њени вршњаци.

Нама остаје осећај среће и задовољства што смо помогли да једно дете кроз живот корача бистрог погледа.

 

 

 

ЕкОлимпијада у Краљеву

 

deca

 

У организацији Олимпијског комитета Србије и Фонда спорта и олимпизма, а под покровитељством Града Краљева, у граду на Ибру  одржала се "ЕкОлимпијада 2013", манифестација чији је циљ да, кроз спорт и забаву информише и образује децу, пре свега основце, о олимпијским вредностима и екологији.

grbЗа око 120 основаца,међу којима су били и ученици наше школе, организоване су две радионице: спортско еколошка, под називом "ЕкОлимпијско игралиште", са акцентом на једну од основних олимпијских вредности очување природе и радионица "Еко фудбал", намењена деци старијег основношколског узраста, у оквиру које се, након сваког меча, учесници састају да би продискутовали своје и понашање противничког тима. Ученици су имали прилику да упознају атлетичара Емира Бекрића,освајача бронзане медаље на СП у Москви и скијаша Марка Вукичевића,кандидата за Олимпијски тим Србије за ЗОИ у Сочију.


deca1

 

Циљ ове манифестације  је да децу подстакне на заједништво и олимпијски дух, а пре свега да укаже на потребу рекреације и спорта у здравом развоју и расту деце.

 

Емпатија, глума и наши ђаци

 Као и свака способност, емпатија се развија и унапређује кроз учење.Такође,као за сваку способност добро је кренути раније и са доста праксе.

 

C:\Users\Neso\Downloads\526031_514763241888918_1149392282_n(1).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

"Празници нам стижу"

 

Глума представља специфичну уметност којом се може допринети развоју емпатије.
Стављање у ситуацију другог,глумити,интерпретирати нечије осећање у односу нa
неку ситуацију , а у  исто време схватање разлога за исто,више него унапређују ову особност.                                                                       .

 

C:\Users\Neso\Downloads\sjana scena(1).jpg C:\Users\Neso\Downloads\DSC02224(1).JPG
IV-1, учитељ Вјекослав Петришко           IV-5, учитељица Драгана Бошњаковић

 

Радионице,које се у нашој школи редовно и са великим ентузијазмом одржавају,развијања емпатије кроз глуму представљају јединствен приступ развоју способности код деце. Деца имају прилику да кроз глуму,искуствено учење на основу примера друге деце,унапреде способности анализе,препознавања и разумевања туђих осећања.

 

Нови приступ учења у нашој школи

Најновије методе учења прате интерактивне Паметне табле које помажу да се језик учи преко слика,додира,покрета. IV краљевачки батаљон је основна школа која се бави иновацијама и има свој метод учења,који се показао одличним.

Традиционалну наставу одликује фронтални облик рада и обично једносмерна комуникација између наставника и ученика. Ученици су недовољно активирани у раду и онемогућени да индивидуално напредују у складу са предзнањима и способностима, што утиче на мотивацију ученика.
Рад на Дигитално -паметној табли и њена примена у настави конципиране су као надградња формалног образовања, усавршавање вештина и способности. Дигитална табла се користи у свим наставним предметима, за презентовање припремљених садржаја, емитовање музике, филмова и проверавање стечених вештина.Код ученика се развија апстрактно мишљење и индивидуално напредовање у стицању и проширивању знања.
Користећи интерактивне табле, открили смо да имају јак визуелни ефекат који помаже у брзом и једноставном схватању и лакшем памћењу информација.

 

 

 

Нова учионица

Од ове школске године Основна школа „Четврти краљевачи батаљон“ постала је богатија за још једну специјализовану учионицу. Наиме, једна од учионица је сада опремљена искључиво за наставу немачког и француског језика. У овом малом, али пријатном кутку, ученици од петог до осмог разреда, који су се определили за немачки или француски језик као други страни језик, могу још успешније да савлађују градиво. Захваљујући лепо уређеном и комфорном амбијенту, ученици су расположенији за стицање нових знања која успешно стичу уз помоћ младих и амбициозних наставника, као и мини- библиотеке која им је на располгању.

 

 

"Тата и мама, желим сестру и брата"

У уторак, 08.10.2013. године у организацији Друштва учитеља Краљева,а у оквиру Дечје недеље, организован је велики дечји маскембал под мотом "Баш је лепо родити се". На маскембалу су учествовали  ученици припремно-предшколске групе и ученици млађих разреда наше школе. Тог дана градом су шетале маме, тате, баке, деке, секе, браце, веселе принцезе, храбри витезови, гусари, јунаци цртаних филмова и бајки. Најважније је да су својим веселим расположењем и својим осмесима пренели поруку одраслима да ће својом лепотом деца  спасити планету од мржње и насиља, али и поруком да је највеће богатство срећна породица.