Ђачки парламент

Чланови:

Oдeљeњe

Имe и прeзимe учeникa

VII - 1

Предраг Савић

Ђорђе Новчић

VII - 2

Миа Пантић

Невена Филиповић

VII - 3

Весна Јовановић

Теодора Славковић

VII - 4

Ана Милановић

Јован Ђорђевић

VII - 5

Софија Пендић

Марта Филиповић

VIII - 1

Вук Радовановић

Петар Дуњић

VIII - 2

Марина Милошевић

Тијана Жупац

VIII - 3

Сара Ђоровић

Елена Илић

VIII - 4

Бранислав Јовановић

Миња Младеновић

VIII - 5

Сара Стојановић

Сандра Максимовић