Име школе

О раду школе до 1941. године нема података.

Од 1941. до 1945. школа је радила као Реална гимназија, а  од 1945. носи назив Народна школа „IV краљевачки батаљон. Овај назив се није дуже одржао, али се касније појављивао у модификованим облицима. У летопису за школску 1955/56. годину  пише да је одлуком Народног одбора општине од 1. септембра 1955. године формирана Осмогодишња школа „IV краљевачки батаљон“ од ученика нижих разреда  Прве мешовите гимназије и још неке школе чије је име испуштено непажњом летописца.