OŠ „IV KRALJEVAČKI BATALJON“

Olge Jovičić br. 1, 36000 Kraljevo

E-pošta:
bataljonkv@gmail.com

bataljon@mts.rs

Telefoni
Direktor škole:036/314-331
Sekretar škole: 036/ 314-330

Scroll to Top