ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

 

У циљу пружања помоћи запосленим родитељима, ОШ „IV краљевачки батаљон“ већ дуги низ година организује Продужени боравак за ученике млађих разреда који је доступан на коришћење током школске године, сваког радног (наставног)  дана од 6:30 – 16­:30h.

 

 

 

 Као посебан облик образовног рада са ученицима, од припремно предшколског узраста до четвртог разреда, пружа могућност да деца један део времена проведеног у школи испуне веома занимљивим, квалитетним  и подстицајним радом са једне стране, али је такође велика помоћ и родитељима око збринавања деце и успешнијег испуњавања школских обавеза, са друге стране.

Циљ и задаци наставе у Продуженом боравку су:

 – Подизање нивоа опште заштите и бриге о ученицима млаћих разреда, као одговор на потребе родитеља који немају другог начина за збрињавање деце док су на својим пословима;

– Подизање нивоа опште културе ученика

– Већи степен повезаности градива које се реализује на часовима редовне ваставе

– Праћење успеха ученика у раду

– Различити облици рада који доприносе смисленијем и потпунијем усвајању знања

– Развијење радних навика код ученика

– Поштовање индивидуалних и заједничких интереса ученика

– Развијање образовних, естетских и стваралачких способности ученика

– Развијање интересовања ученика кроз различите активности и радионице

– Пружање базичних знања, вештина и повезивање са реалним животом и њихова примена

– Развијање и неговање другарства, толеранције и емпатије

– Развијање комуникативних вештина и конструктивног решавања сукоба са вршњацима

– Сузбијање негативних облика понашања

– Развијање одговорности према себи, другима, школској опреми

– Подстицање међусобне сарадње и дружења.

Рад у Продуженом боравку се одвија у посебно мирном делу школе, у просторијама које су технички опремљене и просторно прилагођене за рад у хетерогеним групама. За рад са децом је задужен тим професора разредне наставе и васпитача. У оваквим околностима ангажовање учитеља се своди на помоћ деци око израде домаћих задатака, утврђивања градива и вежбања, али и креативно-осмишљено проведеном времену. Самосталан рад ученика подразумева увежбавање моторичких , мисаоних и перцептивних способности деце, које ће им олакшати наставу почетног читања и писања, а кроз стручно осмишљене вежбе.Утврђивање садржаја обрађених на часовима наставе остварују се по потреби и у договору са колегама из разредне наставе. Слободне активности се реализују кроз разноврсне радионице, активности ликовног, музичког, литерарно-драмског стваралаштва, као и кроз спортско-рекреативне активности. Слободно време је усмерено на активности деце по сопственом избору. Ту посебно место заузимају различите друштвене игре и забава али и организоване игре у школском дворишту. Оно што је од изузетног значаја је и библиотека која се налази непосредно поред просторија Боравка, те је разноврсност књишког фонда свакодневно доступна деци жељној нових сазнања. 

Током дана ученици, који похађају Продужени боравак, имају обезбеђене оброке који се припремају у школској кухињи.У трпезарију одлазе у пратњи наставника.Ученици користе доручак, ручак и ужину.

Дужност ученика и родитеља је поштовати правила понашања (бонтон) и придржавати се устаљених сатница у организацији рада, како бисмо на несметан и  најбољи начин задовољили потребе свих корисника.

Претходна година и ситуација са covidom  је донела низ промена у реализацији наставе, па је самим тим и време проведено у Продуженом боравку осмишљено другачије. Поштујући потребе родитеља и ученика, наведене циљеве рада и квалитет реализације плана и програма, приступило се прилагођавању тренутно насталој ситуацији. Без обзира на прелазак на онлајн наставу, Боравак је несметано одговорио задатку и на адекватан начин  помогао родитељима у збрињавању деце уз сво поштовање прописаних мера.  

Треба поменути и то да се ученици из Боравка учесници  раличитих ликовно- литерарних конкурса и пројеката када нам услови и време то дозвољавају.

Scroll to Top