Међународни пројекат Еко школа

 

 

Програм Еко школе је један од пет образовних програма фондације за образовање о животној средини. Програм је развијен као одговор на потребу да се млади  укључе у решавање проблема у животној средини који је идентификован на Рио конференцији Уједињених нација о животној средини и развоју 1992. год. Званични почетак програма је био 1994.год. и покренут је у Данској, Немачкој, Грчкој и Уједињеном Краљевству. Програм се данас реализује у 52 земље широм света повезујући више од 59000 образовно- васпитних институција на шест континената. Овај програм обухвата предшколско, основношколско, средњошколско и високошколско образовање и представља допуну редовног наставног програма образовних институција. FEE ( међународна фондација за еколошку едукацију) национални оператер за Србију у сарадњи са центром за промоцију науке је 2012.год. омогућио Србији да се прикључи многобројним земљама у свету и започне реализацију пројеката, који има за циљ да младе људе активно укључе у бригу о животној средини и тако се оснаже да имају право гласа у начину управљања животном средином у својим школама а и шире у породици и локалној заједници. Млади људи у Србији су велики потенцијал који треба оснажити да у будућности доносе одлуке у одговорном поступању ресурсима и еколошки одговорном понашању.

Програм је подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Покровитељ је Министарство здравља, а подржан је и од Програма UN за животну средину (UNEP) и организације UN за образовање, науку и културу (UNESCO).

Организација Амбасадори одрживог развоја и животне средине има улогу Националног оператера за Србију.

Наша школа се прикључила пројекту 2017.год. са циљем унапређења васпитања и образовања. Задатак је био да се испуне постављени критеријуми који бригу за животну средину постављају као трајну вредност и начин живљења. Програм је тачно дефинисан и не допушта измене у односу на утврђена правила и смернице дате у упутству за спровођење пројекта се морају реализовати у целости. Након добијене потврде о укључивању у програм школа је у обавези да реализује 7 корака:

1.      Оснивање одбора Еко школе,

2.      Оцена стања животне средине,

3.      Израда програма рада,

4.      Праћење стања и оцењивање,

5.      Рад према наставном плану и програму,

6.      Обавештење јавности,

7.      Означавање и оглашавање програма у школи.

Рок за испуњавање критеријума је био од девет месеци до две године како би школа стекла право да конкурише за Статус Еко школа. Након девет месеци 08.10.2018.године на годишњем састанку свих еко- кординатора који је одржан у Горњем Милановцу наша школа је званично добила и потврду о стицању статуса. На тој конференцији школски еко- кординатор, Сандра Вучетић- Радетић, је имала част да јавно презентује рад еко школе „IV краљевачки батаљон“ као школу која је успешно реализовала све кораке у минимално предвиђеном року. Осим предвиђених обавезних корака школа је реализовала у оквиру међународног програма пројекте: Велики лов на биљку, Свака лименка се рачуна, Еко пакет, Млади репортери, Циркуларна економија, Енергетска ефикасност.

 Школа је на челу са директорком Марином Вучинић препознала важност овог пројекта као и то да у својим ресурсима садржи велики потенцијал за оснаживање и подизање еколошке свести сваког појединца. Најлепши и најважнији део овог пројекта је што су учесници директор школе, наставници, ученици, представници родитеља, ненаставно особље, представници локалне заједнице, јавних и других предузећа. Са таквим тимом и јасно дефинисаним циљевима није било тешко изборити се за ово значајно признање Статус Еко- школе. Школа „IV краљевачки батаљон“ има свој лого који су урадили ученици, свој кодекс и зелену заставу (са знаком Еко- школе) као симбол Еко- школа. Статус је систем награђивања на локалном, државном и међународном нивоу и тиме ја наша школа препозната да негује квалитетан модел васпитања и образовања.  Зелена застава нас је и обавезала да још више радимо, да се наш глас из школе чује широко и далеко и послужимо као пример другим школама да се и оне прикључе мрежи школа учесница овог програма. 19. новембра на састанку еко- кординатора који се због Пандемије вирусом Ковид 19 одржала онлајн. Школа „IV краљевачки батаљон“ из Краљева је добила и потврду о обнови статуса за наредне две године. То је потврда марљивог рада и ангажовања свих ученика и запослених и да је то прави пут који треба следити. Са великом жељом, ентузијазмом, интересовањима, ученици учествују у реализацији пројеката а обнова статуса је потврда да и у овим измењеним условима рада изазване пандемијом вируса Ковид 19 могуће је реализовати све активности и поставити још захтевније циљеве. Добри резултати су неизоставни, успеси су још већи што доприноси и подизању квалитета рада установе.

Scroll to Top