Међународни пројекат Еко школа

  Програм Еко школе је један од пет образовних програма фондације за образовање о животној средини. Програм је развијен као одговор на потребу да се млади  укључе у решавање проблема у животној средини који је идентификован на Рио конференцији Уједињених нација о животној средини и развоју 1992. год. Званични почетак програма је био 1994.год. и покренут је у Данској, Немачкој, Грчкој и Уједињеном Краљевству. Програм се данас реализује у 52 земље широм света повезујући више од 59000 образовно- васпитних институција на шест континената. Овај програм обухвата предшколско, основношколско, средњошколско и високошколско образовање и представља допуну редовног наставног програма образовних институција. FEE ( међународна фондација за еколошку едукацију) национални оператер за Србију у сарадњи са центром за промоцију науке је 2012.год. омогућио Србији да се прикључи многобројним земљама у свету и започне реализацију пројеката, који има за циљ да младе људе активно укључе у бригу о животној средини и тако се оснаже да имају право гласа у начину управљања животном средином у својим школама а и шире у породици и локалној заједници. Млади људи у Србији су велики потенцијал који треба оснажити да у будућности доносе одлуке у одговорном поступању ресурсима и еколошки одговорном понашању.

Досадашње активности наше школе на тему шума и климатских промена

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ШУМА

Поводом Дана шума 21.3. у амфитеатру школе одржано предавање за ученике шестог и осмог разреда о значају шума, очувању шумског екосистема и последицама уништавања шума и како као појединци могу учествовати у заштити шума. Учествовале су ученице одељења 7/3 Николина Јелић и Андреа Павловић и ученици 2.разреда који су припремили песме о шуми.

Истраживање о рециклираном пластичном пелету у пластичним  производима
 

Наша школа је 21.1.2022.године, попуњавањем упитника на тему Хемикалије у рециклираном пластичном пелету које могу бити штетне по здравље и животну средину,  дала допринос у кратком истраживању за потребе глобалне студије о рециклираном пластичном пелету, од којег се добијају нови пластични производи, коју је спровела мрежа ИПЕН ( https://ipen.org/). Истраживање је показало да  три групе хемикалија које  су изоловане и велики број једињења  имају лош утицај на здравље и животну средину. Резултати истраживања, укључујући и ово кроз Еко-школе, представљено је  31.јануара на он-лине конференцији у оквиру манифестације Serbian Visions.                                                                                                                                                                    

25.11.2021.године еко координатор наше Еко школе, Сандра Радетић присуствовала је семинару који се реализовао онлајн на тему Зелена знања и вештине. 25. новембра 2021.  зелено знање и вештине су биле  тематски фокус, као И вештине разумевања Климатског пакта и Зеленог договора ЕУ (као и Фит фор 55 – “Да одговара за 55”).

Проф др Анђелка Михајлов, као амбасадорка Европског климатског пакта, покренула је активност образовања за климу и животну средину  кроз „Семинаре за амбасадоре климе и животне средине ”. Активност је најављена на годишњем националном састанку координатора еко-школа, одржаном у Владимировцима, Србија, 8. октобра 2021. Уводним говором, она је информисала о значају климатског образовања и подизања свести кроз „Семинаре за амбасадоре климе и животне средине“, у организацији Европског амбасадора за климатски пакт, а у оквиру  приоритетних тема Пакта о клими, а реализоваће их струковно удружење „Амбасадори одрживог развоја и животне средине “ путем националне мреже еко-школа (са више од 100 образовних установа од предшколског до универзитетског нивоа).

 


Учешће у Ерасмус+ пројекту “For Life”

Од фебруара 2022. године школа се придружила реализацији пројеката у оквиру програма Ерасмус+, у коме као партнер учествују Амбасадори одрживог развоја и животне средине, са Шумарском школом из Краљева, други партнер је из Италије, организација ЈУМП, из Соверата, а руководилац пројекта је организација Doves из Словеније, која је национални оператер програма Еко-школе у Словенији.
Тема је одрживо управљање и коришћење шума, тј. укључивање образовно-васпитних институција програма Еко-школе у Словенији и Србији, како би се унапредило знање најпре наставника, а онда то знање пренело и на ученике. Контекст је заштите шума, вредновање шума и климатске промене. 8 наставника ће моћи да учествују на тренинзима у Словенији, Италији и Србији, биће укључени у пројектне активности у све 3 земље. Више ће бити информација након састанка који би требало да се реализује 24. и 25. фебруара у Словенији са остала два партнера и амбасадорима одрживог развоја Тада ће бити јасно дефинисан план путовања и тренинга.     

 

 

IPEN Упитник студије случаја за родну равноправност

IPEN је 2020. године одлучио да креира неколико предавања- курсева о ИПЕН-овој платформи за учење о одређеној договореној теми, у оквиру ИПЕН пројекта за родну равноправност и хемикалије. На основу исказане стручности, АОР је изабран да развије и припреми курс „Подстицање женског лидерства: обука жена за бављење хемикалијама и отпадом у јавном окружењу“.У оквиру сарадње амбасадора одрживог развоја са ИПЕН мрежом која се бави подизањем свести о штетним хемикалијама по здравље људи и животну средину, наша школа је узела уцшћце у овој активности попуњавањем упитника студије случаја за родну равноправност. Наса активност је да пошаљемо примере кроз студије случаја, који ће допринети бољем схватању ситуације у нашем окружењу у контексту родне равноправности и хемикалија.

О ПРОЈЕКТУ ЕКО ШКОЛА

Програм је подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Покровитељ је Министарство здравља, а подржан је и од Програма UN за животну средину (UNEP) и организације UN за образовање, науку и културу (UNESCO). Организација Амбасадори одрживог развоја и животне средине има улогу Националног оператера за Србију.  Наша школа се прикључила пројекту 2017.год. са циљем унапређења васпитања и образовања. Задатак је био да се испуне постављени критеријуми који бригу за животну средину постављају као трајну вредност и начин живљења. Програм је тачно дефинисан и не допушта измене у односу на утврђена правила и смернице дате у упутству за спровођење пројекта се морају реализовати у целости. Након добијене потврде о укључивању у програм школа је у обавези да реализује 7 корака: 1.Оснивање одбора Еко школе, 2.Оцена стања животне средине, 3.Израда програма рада, 4.Праћење стања и оцењивање, 5. Рад према наставном плану и програму, 6.Обавештење јавности, 7.Означавање и оглашавање програма у школи.Рок за испуњавање критеријума је био од девет месеци до две године како би школа стекла право да конкурише за Статус Еко школа. Након девет месеци 08.10.2018.године на годишњем састанку свих еко- кординатора који је одржан у Горњем Милановцу наша школа је званично добила и потврду о стицању статуса. На тој конференцији школски еко- кординатор, Сандра Радетић, је имала част да јавно презентује рад еко школе „IV краљевачки батаљон“ као школу која је успешно реализовала све кораке у минимално предвиђеном року. Осим предвиђених обавезних корака школа је реализовала у оквиру међународног програма пројекте: Велики лов на биљку, Свака лименка се рачуна, Еко пакет, Млади репортери, Циркуларна економија, Енергетска ефикасност. 

Школа је на челу са директорком Марином Вучинић препознала важност овог пројекта као и то да у својим ресурсима садржи велики потенцијал за оснаживање и подизање еколошке свести сваког појединца. Најлепши и најважнији део овог пројекта је што су учесници директор школе, наставници, ученици, представници родитеља, ненаставно особље, представници локалне заједнице, јавних и других предузећа. Са таквим тимом и јасно дефинисаним циљевима није било тешко изборити се за ово значајно признање Статус Еко- школе. Школа „IV краљевачки батаљон“ има свој лого који су урадили ученици, свој кодекс и зелену заставу (са знаком Еко- школе) као симбол Еко- школа. Статус је систем награђивања на локалном, државном и међународном нивоу и тиме ја наша школа препозната да негује квалитетан модел васпитања и образовања.  Зелена застава нас је и обавезала да још више радимо, да се наш глас из школе чује широко и далеко и послужимо као пример другим школама да се и оне прикључе мрежи школа учесница овог програма. 19. новембра на састанку еко- кординатора који се због Пандемије вируса Ковид 19 одржала онлајн. Школа „IV краљевачки батаљон“ из Краљева је добила и потврду о обнови статуса за наредне две године. То је потврда марљивог рада и ангажовања свих ученика и запослених и да је то прави пут који треба следити. Са великом жељом, ентузијазмом, интересовањима, ученици учествују у реализацији пројеката а обнова статуса је потврда да и у овим измењеним условима рада изазване пандемијом вируса Ковид 19 могуће је реализовати све активности и поставити још захтевније циљеве. Добри резултати су неизоставни, успеси су још већи што доприноси и  подизању квалитета рада.

Scroll to Top