O нама

Основна школа „IV краљевачки батаљон“

         

           Основна школа „IV краљевачки батаљон“, као прва најстарија, градска школа, основана је давне 1894.године.  Њен данашњи назив први пут се помиње 1945. године. Школа је формирана од ученика нижих разреда, прве мешовите гимназије и још једне школе чије се име не зна. Поуздано се зна да је до пресељења из старе школске зграде у учионички блок данашње дошло 1. октобра 1975.године. Стара школска зграда, која је коришћена 92 године, уз вишегодишњи рад на обнови, добиће нову намену и постати музејски простор, што је и данас. Од тада непрестано постоји напредовање и развој ОШ „IV краљевачки батаљон“.

            Основна школа „IV краљевачки батаљон“ има велики историјски значај, а традиција успеха, иновација и ширења просветних и културних идеја је свакако оно што даје белег њеном постојању. Из клупа ове школе изашли су многи научници, лекари, просветни радници, уметници, привредници. Смештена у средишту културног и културног језгра града Краљева, ОШ „IV краљевачки батаљон“ је школа са дугом традицијом успешног васпитно-образовног рада. Наша школа је школа по мери детета што значи да уважава потребе и потенцијале сваког детета. У школи је заступљен стручан наставни кадар који тежи сталном усавршавању а висока постигнућа наших ученика у редовној настави, на такмичењима и завршним испитима говоре о високом нивоу квалитета рада у школи. Школски амбијент је на завидном нивоу. Школу похађа 1107 ученика распоређених у 46 одељења.Оно што посебно издваја нашу школу јесте тежња и инсистирање да се знања стечена у школи примене у свакодневном животу кроз активну наставу, индивидуални приступ и коришћење модерних технологија. Циљ нам је да подстичемо радозналост и самостално истраживање ученика а своја интересовања ученици могу да остваре кроз разноврсне активности које се реализују у школи.

         Показатељ тога да наша школа стално тежи усавршавању јесте чињеница да је школа формирала билингвална одељења са циљем да своја знања ученици обогаћују на енглеском језику. Као резултат тога у школи је заживео eTwinning пројекат „Тhe exchange of bilingual experience” са циљем да ученици усаврше своја досадашња знања али и да стекну целоживотно искуство као и да се упознају са културом других земаља. Међународна сарадња је оно што додатно издваја нашу школу. Заједничке активности реализујемо са школом Мартина Коншака из Марибора (Словенија) и школом IES Escultor José Luis Sánchez из Алмансе (Шпанија). Уз подршку Швајцарске амбасаде у школи ради „Немачки кутак“ а школа поседује и богату збирку издања на немачком језику. Бројне активности у оквиру екологије и заштите животне средине омогућила су стицање статуса Еко-школе. Захваљујући целокупном ангажовању и новинама Школа је заслужно добила Октобарску награду града Краљева која се додељује  појединцима или групама аутора за заједничко остварење, за дело које представља највредније достигнуће у науци, култури, уметности, просвети, здравству или у другим областима привредног и друштвеног живота. На царској круни градског грба, засијало је 2018. године и наше име.

       У циљу подршке и промовисања предузетничког образовања, у нашој школи формирана је Ученичка задруга „Батаљонци“. Реализацију наставе прилагођавамо потребама наших ученика поштујући индивидуалне карактеристике сваког појединца. Сарадња са родитељима је на завидном нивоу. Велики број активности школа организује у сарадњи са локалним институцијама као и са другим школама у Републици Србији. У циљу подизања квалитета васпитно-образовног рада присутно је континуирано иновирање наставних средстава а такође и континуирано усавршавање наставника. У школи тренутно раде 3 просветна саветника, 8 наставника који су у процесу стицања звања и већи број спољних сарадника ЗУОВ-а. Вишедеценијска традиција авангардности у образовно-васпитном процесу наше школе и даље се наставља. 

Scroll to Top