професор разредне наставе

Марина Вучинић

директор школе, професор биологије

Сандра Радетић

професор биологије, помоћник директора

Дејан Марковић

професор физичког и здравственог васпитања, помоћник директора школе

Оливера Петришко

професор разредне наставе

Марија Вукосављевић

професор разредне наставе

Снежана Стојановић

професор разредне наставе

Мирјана Милашиновић

професор разредне наставе

Милица Крунић

професор разредне наставе

Маријана Радосављевић

професор разредне наставе

Биљана Симоновић

професор разредне наставе

Ивана Милашиновић

професор разредне наставе

Иван Павловић

професор разредне наставе

Станка Гуњић

професор разредне наставе

Ана Николић

професор разредне наставе

Марјана Игрутиновић

професор разредне наставе

Вјекослав Петришко

професор разредне наставе

Михаела Пантић

професор разредне наставе

Мира Станковић

професор разредне наставе

Оливера Стевановић

наставник разредне наставе

Снежана Шашић

професор разредне наставе

Бојана Докнић

професор разредне наставе

Мира Вујовић

професор разредне наставе

Славица Павловић

професор разредне наставе

Надица Вукадиновић – Алемпијевић

Драгана Бошњаковић

професор разредне наставе

Биљана Миљковић

професор разредне наставе, учитељ у продуженом боравку

Невена Танасковић

професор разредне наставе, учитељ у продуженом боравку

Слободанка Опачић

професор разредне наставе, учитељ у продуженом боравку

Тања Ратковић

професор разредне наставе, учитељ у продуженом боравку

Невена Чубрић

васпитач

Љиљана Веселиновић

васпитач

Данијела Нешковић

васпитач

Љиљана Живковић

васпитач

Јована Милић Вукомановић

васпитач

Данијела Петрић

професор српског језика

Наташа Митровић

професор српског језика

Нада Тијанић

професор српског језика

Марина Лончаревић

професор српског језика

Наталија Балтић

професор српског језика

Аница Вучинић

професор српског језика

Олгица Матовић

професор енглеског језика

Тања Радовић

професор енглеског језика

Јелена Николић

професор енглеског језика

Весна Томић Бечки

професор  енглеског језика

Маријана Дражовић

професор  енглеског језика

Оља Радосављевић

професор  грађанског васпитања и енглеског језика

Кристина Девеџић

професор   немачког и енглеског језика

Јелена Секулић

професор немачког језика

Даница Петровић

професор немачког језика

Александра Ћировић

професор француског језика

 

 

Јасмина Тонић

професор ликовне културе

Душица Радосављевић 

професор ликовне културе

Јелена Димитријевић

професор музичке културе

Марко Чорбић

професор музичке културе

Александра Поповић

професормузичке културе

Марија Томић Гољић

професор физике

Милош Дедеић

професор физике и информатике

Марта Мамула

професор историје

Милан Вучетић

професор историје

Александар Мировић

професор историје

  

Јасминка Мијатовић-Поповић

професор географије

Љубомир Ђуровић

професор географије

Мила Вукомановић

професор географије

Милена Савићевић

професор математике

Ана Павловић

професор математике

Никола Радовић

професор математике

Биљана Митић Вучић

професор математике

Зоран Дугалић

професор математике

Ивана Вукотић

професор  математике

Светлана Керечки

професор хемије

Јелена Танасковић

професор хемије

Ана Јеремић

професор биологије

Ана Пешовић

професор биологије

Душица Вукомановић

професор биологије

Милица Ђорић

професор биологије

Живан Бањанац

професор технике и технологије

Наташа Вуковић

професор технике и технологије

Марија Радосављевић

професор технике и тенологије

Радисав Рачић

професор информатике и рачунарства

Мирјана Радевић

професор информатике и рачунарства

Биљана Ивановић

професор технике и тенологије

Филип Миленковић

професор физичког и здравственог васпитања

Јелена Ристовић

професор физичког и здравственог васпитања

Мирослав Марковић

професор физичког и здравственог васпитања

Петар Замахајев

професор физичког и здравственог васпитања

Никица Андрић

вероучитељ

Сандра Петровић

педагошки асистент

Пeдaгoг школе : Милoвић Дрaгaнa

Психoлoг школе : Oцoкoљић Мaринa

Лoгoпeд: Шиљкoвић Мирjaнa мр.

Сeкрeтaр школе: Жарчанин Марија

Шeф рaчунoвoдствa: Дeбeљaк Сoфиja

Aдминистрaтивни рaдник:  Jaсминa Илић, Жаклин-Стефани Рајовић

Библиoтeкaр: Мaриja Данчетовић 

Пoмoћнo тeхничкo oсoбљe

Хигиjeничaркe

Ковиљка Кнежевић, Весна Терзић, Весна Савић, Гoрицa Митрoвић, Милка Николић, Милка Радовић, Даринка Станковић, Гордана Миловановић, Гордана Богдановић, Jeлeнa Taнкoсић, Јелена Матовић, Надица Миливојевић

Дoмaри

Димитријевић Стефан, Бачевић Обрад

 Kувaрицa

Лaзaрeвић Дaницa

Сeрвиркa

Jaнкoвић Гoрдaнa

Scroll to Top