ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛСКОЈ 2023/24. ГОДИНИ

Марина Вучинић

директор школе

Петар Замахајев

професор физичког и здравственог васпитања, помоћник директора

Оливера Петришко

професор разредне наставе

Марија Вукосављевић

професор разредне наставе

Снежана Стојановић

професор разредне наставе

Мирјана Милашиновић

професор разредне наставе

Милица Крунић

професор разредне наставе

Маријана Радосављевић

професор разредне наставе

Биљана Симоновић/Адријана Павловић

професор разредне наставе

Ивана Милашиновић

професор разредне наставе

Иван Павловић

професор разредне наставе

Станка Гуњић

професор разредне наставе

Ана Николић

професор разредне наставе

Марјана Игрутиновић

професор разредне наставе

Вјекослав Петришко

професор разредне наставе

Тања Ратковић

професор разредне наставе

Мира Станковић

професор разредне наставе, педагошки саветник

Оливера Стевановић

наставник разредне наставе

Снежана Шашић

професор разредне наставе, педагошки саветник

Бојана Докнић

професор разредне наставе

Мира Вујовић

професор разредне наставе

Славица Павловић

професор разредне наставе, педагошки саветник

Надица Вукадиновић  Алемпијевић

професор разредне наставе, педагошки саветник

Драгана Бошњаковић

професор разредне наставе

Биљана Миљковић

професор разредне наставе, учитељ у продуженом боравку

Невена Танасковић

професор разредне наставе, учитељ у продуженом боравку

Слободанка Опачић

професор разредне наставе, учитељ у продуженом боравку

Михаела Пантић

професор разредне наставе, учитељ у продуженом боравку

Невена Чубрић

васпитач у ППП

Љиљана Веселиновић

васпитач У ППП

Данијела Нешковић

васпитач У ППП

Љиљана Живковић

васпитач У ППП

Јована Милић Вукомановић

васпитач У ППП

Данијела Петрић

професор српског језика

Наташа Митровић

професор српског језика, педагошки саветник

Нада Тијанић

професор српског језика

Наталија Балтић /Марина Лончаревић

професор српског језика

Снежана Радовић

професор српског језика

Аница Вучинић

професор српског језика

Олгица Матовић

професор енглеског језика, педагошки саветник

Тања Радовић

професор енглеског језика, педагошки саветник

Јелена Николић

професор енглеског језика

Весна Томић Бечки

професор  енглеског језика

Маријана Дражовић

професор  енглеског језика

Оља Радосављевић

професор  грађанског васпитања и енглеског језика

Кристина Девеџић/ Ивана Петровић

професор  енглеског и немачког језика

Јелена Секулић

професор немачког језика

Даница Петровић

професор немачког језика

Александра Ћировић

професор француског језика

Јасмина Тонић

професор ликовне културе

Душица Радосављевић 

професор ликовне културе

Јелена Димитријевић

професор музичке културе

Марко Чорбић

професор музичке културе

Радмила Мурганић

професор музичке културе

Марија Томић Гољић

професор физике, педагошки саветник

Милош Дедеић

професор физике и информатике

Станко Аксентијевић

професор физике, хемије и биологије

Марта Мамула

професор историје

Милан Вучетић

професор историје

Александар Мировић

професор историје, педагошки саветник

Љубомир Ђуровић

професор географије

Мила Вукомановић

професор географије

Милена Савићевић

професор математике

Ана Павловић

професор математике

Никола Радовић

професор математике

Зоран Дугалић

професор математике

Ивана Вукотић

професор  математике

Светлана Керечки

професор хемије, педагошки саветник

Ана Јеремић

професор биологије, педагошки саветник

Ана Пешовић

професор биологије

Душица Вукомановић

професор биологије

Милица Ђорић

професор биологије

Живан Бањанац

професор технике и технологије

Наташа Вуковић

професор технике и технологије, педагошки саветник

Марија Радосављевић

професор технике и тенологије

Биљана Ивановић

професор технике и тенологије

Радисав Рачић

професор информатике и рачунарства

Мирјана Радевић

професор информатике и рачунарства

Јелена Ристовић

професор физичког и здравственог васпитања

Мирослав Марковић

професор физичког и здравственог васпитања

Дејан Марковић

професор физичког и здравственог васпитања

Никица Андрић

вероучитељ

Сандра Петровић

педагошки асистент

Пeдaгoг школе : Тијана Билибајкић

Психoлoг школе : Oцoкoљић Мaринa, Тијана Ђоковић

Лoгoпeд: Шиљкoвић Мирjaнa мр.

Сeкрeтaр школе: Жарчанин Марија

Шeф рaчунoвoдствa: Дeбeљaк Сoфиja

Aдминистрaтивни рaдник:  Биљана Вучићевић, Маја Стерђевић

Библиoтeкaр: Мaриja Данчетовић, Кристина Девеџић

Пoмoћнo тeхничкo oсoбљe

Хигиjeничaркe

Ковиљка Кнежевић, Весна Терзић, Весна Савић, Гoрицa Митрoвић, Милка Николић, Милка Радовић, Даринка Станковић, Гордана Миловановић, Гордана Богдановић, Jeлeнa Taнкoсић,  Надица Миливојевић

Дoмaри

Димитријевић Стефан, Бачевић Обрад

 Kувaрицa

Лaзaрeвић Дaницa

Сeрвиркa

Jaнкoвић Гoрдaнa

Scroll to Top