Produženi boravak

PRODUŽENI BORAVAK

 

U cilju pružanja pomoći zaposlenim roditeljima, OŠ „IV kraljevački bataljon“ već dugi niz godina organizuje Produženi boravak za učenike mlađih razreda koji je dostupan na korišćenje tokom školske godine, svakog radnog (nastavnog)  dana od 6:30 – 16­:30h.

 

 

 

 Kao poseban oblik obrazovnog rada sa učenicima, od pripremno predškolskog uzrasta do četvrtog razreda, pruža mogućnost da deca jedan deo vremena provedenog u školi ispune veoma zanimljivim, kvalitetnim  i podsticajnim radom sa jedne strane, ali je takođe velika pomoć i roditeljima oko zbrinavanja dece i uspešnijeg ispunjavanja školskih obaveza, sa druge strane.

Cilj i zadaci nastave u Produženom boravku su:

 – Podizanje nivoa opšte zaštite i brige o učenicima mlaćih razreda, kao odgovor na potrebe roditelja koji nemaju drugog načina za zbrinjavanje dece dok su na svojim poslovima;

– Podizanje nivoa opšte kulture učenika

– Veći stepen povezanosti gradiva koje se realizuje na časovima redovne vastave

– Praćenje uspeha učenika u radu

– Različiti oblici rada koji doprinose smislenijem i potpunijem usvajanju znanja

– Razvijenje radnih navika kod učenika

– Poštovanje individualnih i zajedničkih interesa učenika

– Razvijanje obrazovnih, estetskih i stvaralačkih sposobnosti učenika

– Razvijanje interesovanja učenika kroz različite aktivnosti i radionice

– Pružanje bazičnih znanja, veština i povezivanje sa realnim životom i njihova primena

– Razvijanje i negovanje drugarstva, tolerancije i empatije

– Razvijanje komunikativnih veština i konstruktivnog rešavanja sukoba sa vršnjacima

– Suzbijanje negativnih oblika ponašanja

– Razvijanje odgovornosti prema sebi, drugima, školskoj opremi

– Podsticanje međusobne saradnje i druženja.

Rad u Produženom boravku se odvija u posebno mirnom delu škole, u prostorijama koje su tehnički opremljene i prostorno prilagođene za rad u heterogenim grupama. Za rad sa decom je zadužen tim profesora razredne nastave i vaspitača. U ovakvim okolnostima angažovanje učitelja se svodi na pomoć deci oko izrade domaćih zadataka, utvrđivanja gradiva i vežbanja, ali i kreativno-osmišljeno provedenom vremenu. Samostalan rad učenika podrazumeva uvežbavanje motoričkih , misaonih i perceptivnih sposobnosti dece, koje će im olakšati nastavu početnog čitanja i pisanja, a kroz stručno osmišljene vežbe.Utvrđivanje sadržaja obrađenih na časovima nastave ostvaruju se po potrebi i u dogovoru sa kolegama iz razredne nastave. Slobodne aktivnosti se realizuju kroz raznovrsne radionice, aktivnosti likovnog, muzičkog, literarno-dramskog stvaralaštva, kao i kroz sportsko-rekreativne aktivnosti. Slobodno vreme je usmereno na aktivnosti dece po sopstvenom izboru. Tu posebno mesto zauzimaju različite društvene igre i zabava ali i organizovane igre u školskom dvorištu. Ono što je od izuzetnog značaja je i biblioteka koja se nalazi neposredno pored prostorija Boravka, te je raznovrsnost knjiškog fonda svakodnevno dostupna deci željnoj novih saznanja. 

Tokom dana učenici, koji pohađaju Produženi boravak, imaju obezbeđene obroke koji se pripremaju u školskoj kuhinji.U trpezariju odlaze u pratnji nastavnika.Učenici koriste doručak, ručak i užinu.

Dužnost učenika i roditelja je poštovati pravila ponašanja (bonton) i pridržavati se ustaljenih satnica u organizaciji rada, kako bismo na nesmetan i  najbolji način zadovoljili potrebe svih korisnika.

Prethodna godina i situacija sa covidom  je donela niz promena u realizaciji nastave, pa je samim tim i vreme provedeno u Produženom boravku osmišljeno drugačije. Poštujući potrebe roditelja i učenika, navedene ciljeve rada i kvalitet realizacije plana i programa, pristupilo se prilagođavanju trenutno nastaloj situaciji. Bez obzira na prelazak na onlajn nastavu, Boravak je nesmetano odgovorio zadatku i na adekvatan način  pomogao roditeljima u zbrinjavanju dece uz svo poštovanje propisanih mera.  

Treba pomenuti i to da se učenici iz Boravka učesnici  raličitih likovno- literarnih konkursa i projekata kada nam uslovi i vreme to dozvoljavaju.

Scroll to Top