Библиотека ОШ „IV краљевачки батаљон“ регистрована је 1. јула 1996.године.

Књижевни фонд школске библиотеке поседује 11405 наслова , а приступ фонду је слободан. У библиотеци се налази рачунар са савременим програмом за библиотечко пословање под називом „Инвентарисање библиотечке грађе“ који служи каталогизацију ( алфабетску и стручну) и позајмицу.

Библиотека је опремљена, како књигама које помажу васпитно-образовни процес ( лектирама, енциклопедијама), тако и књигама за слободно време.

У циљу популарисања књиге и читања, редовно се организују акције обележавања важних датума, ликовно-литерарни конкурси и остале активности у оквиру школе.

Scroll to Top