Međunarodni projekat Eko škola

  Program Eko škole je jedan od pet obrazovnih programa fondacije za obrazovanje o životnoj sredini. Program je razvijen kao odgovor na potrebu da se mladi  uključe u rešavanje problema u životnoj sredini koji je identifikovan na Rio konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini i razvoju 1992. god. Zvanični početak programa je bio 1994.god. i pokrenut je u Danskoj, Nemačkoj, Grčkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Program se danas realizuje u 52 zemlje širom sveta povezujući više od 59000 obrazovno- vaspitnih institucija na šest kontinenata. Ovaj program obuhvata predškolsko, osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje i predstavlja dopunu redovnog nastavnog programa obrazovnih institucija. FEE ( međunarodna fondacija za ekološku edukaciju) nacionalni operater za Srbiju u saradnji sa centrom za promociju nauke je 2012.god. omogućio Srbiji da se priključi mnogobrojnim zemljama u svetu i započne realizaciju projekata, koji ima za cilj da mlade ljude aktivno uključe u brigu o životnoj sredini i tako se osnaže da imaju pravo glasa u načinu upravljanja životnom sredinom u svojim školama a i šire u porodici i lokalnoj zajednici. Mladi ljudi u Srbiji su veliki potencijal koji treba osnažiti da u budućnosti donose odluke u odgovornom postupanju resursima i ekološki odgovornom ponašanju.

Dosadašnje aktivnosti naše škole na temu šuma i klimatskih promena

Erasmus + projekat  Forest-our lifelong teacher (Šuma-naš doživotni učitelj)

Od 26. septembra do 30. septembra održan je drugi trening za vaspitače i nastavnike koji učestvuju u projektu Šuma – naš doživotni učitelj. Učestvovalo je 17 nastavnika iz Slovenije, 9 iz Italije i 20 iz Srbije. Učesnici iz Slovenije i Italije  su imali priliku da upoznaju obrazovni  sistem Srbije i dobiju uvid u nastavni plan i sadržaje za učenje vezane za šumu i šumsku pedagogiju. Realizovane su planirane posete  predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola.

Prilikom posete našoj školi , učenici odeljenja II3  sa svojom učiteljicom Slavicom Pavlović, pripremili su muzičko-dramski nastup na temu „ Šuma“ koju su izveli u holu škole, kao dobrodošlicu gostima iz Slovenije. Kostimirani šumskim motivima nalik živim bićima šumskog ekosistema, učenici su pokazali gostima da iako je naša škola u centru grada sa malo zelenih površina, ipak mogu na jedan zanimljiv i posredan način sticati znanja o prirodi koja nas okružuje. Eko-koordinator Sandra Radetić je predstavila  aktivnosti i dobru praksu koja se realizuje  sa  učenicima, a učesnici su takođe mogli da se pridruže učenicima. Prisustvovali su likovnoj radionici u PPP gde su najmlađi polaznici pokazali gostima kako oni na jedan kreativan način mogu učiti o šumama iako nisu na terenu već u svojim učionicama. Likovni pedagog, nastavnica Jasmina Tonić, se pobrinula za estetsko uređenje hola škole opremivši ga kreativnim likovnim radovima učenika na temu šuma.

Učesnici treninga su obišli školu, upoznali se sa načinom realizacije dvojezične nastave, sa radom i produktima rada Učeničke zadruge „Bataljonci“. Imali su priliku da u amfiteatru škole prisustvuju takmičenju učenika u izradi i prezentovanju biznis plana u cilju jačanja preduzetničke kompetencije. Srdačnom dobrodošlicom im se obratio  predsednik Saveza pronalazača, Slobodan Bata Simić i rukovodilac Školske uprave, Bojana Marinković. Među slovenačkim učesnicima bio je inženjer šumarstva, Boštjan Hren, regionalni šumar i šef šumske pedagogije, zaposlen u Šumarskom zavodu Slovenije, koji  je brojnim praktičnim aktivnostima predstavio principe i funkcije šuma i pojačao osnove šumske pedagogije.

Druženje je bilo zabavno, edukativno i tematsko. Nastavnici su oplemenili svoja znanja, stekli  nova iskustva i ideje, koje će moći da prenesu u radu sa učenicima  i studentima i podele među kolegama. Sledeća poseta u okviru projekta je planirana u Italiju, polovinom aprila 2023. godine, kada  će Eko-koordinatori  iz Srbije i Slovenije moći da steknu nova iskustva i upoznaju se sa nastavnim planom i programom kolega iz Italije.

Eko-koordinator Sandra Radetić

OŠ “ IV kraljevački bataljon“ učesnik Erasmus+ projekta For Life

U Sloveniji, u Celju, u periodu od 13. do 17. maja 2022.godine, ekokordinator škole, Sandra Radetić, je prisustvovala prvom treningu za nastavnike iz Srbije, Italije i Slovenije u okviru projekta „ Šuma-naš celoživotni učitelj“ (For Life). Više od 30 nastavnika iz sve tri zemlje je imalo priliku da razmene iskustva o dosadašnjim aktivnostima u neformalnom obrazovanju o šumama. Ekokoordinator Sandra Radetić je prezentovala aktivnosti kolega naše  škole  u okviru Tematske nedelje „Šuma“. Prezentacija je u vidu kratkog filma sa velikim brojem aktivnosti učenika od PPP do osmog razreda, realizovanih  uz mentorstvo svojih nastavnika u saradnji sa roditeljima i angažovanjem članova VT i UP škole. Predstavljanje je bilo na engleskom jeziku da bih bilo razumljivo svim učesnicima. Nakon predstavljanja svih škola i predškolskih ustanova usledile su posete Eko školama u Sloveniji i lokalitetima od značaja a obrazovanje o šumama i klimatskim promenama.

Organizovana je poseta pohorske šume na vrhu Rogle, na nadmorskoj visini od 1517 m. Šetajući stazom od 1000 metara „Put među krošnjama“ postoji veliki broj edukativnih staza sa velikim brojem informacija  o pirodnim procesima u šumama, kao i načinu zaštite  i svim resursima neophodnim vrstama za preživljavanje i opstanak.

Organizovano je druženje na terenu u šumi u Celju, sa kolegama iz nacionalnog Šumskog instituta Slovenije. Predstavljen je novi pravac u obrazovanju „Šumska pedagogija“, koji podrazumeva ispunjavanje obrazovnih standarda i ciljeva na teme vezane za šumsko okruženje.Tom prilikom je organizovana poseta „Kući na drvetu“,sa naglaskom da  pri njenoj izgradnji  nije ugrožen šumski ekosistem i da je samoodrživa.

Posetama Eko-školama i Eko-vrtićima iz Slovenije, učesnici su mogli da razmene iskustva, uključujući primere dobre prakse. OŠ „Glazija“ u Celju; OŠ „27.juli“ u Kamniku; OŠ „Zadobrova“ u Ljubljani; OŠ „Franc Kranjc“ u Celju; Vrtići i predškolske ustanove u Kranju, Slovenskoj Bistrici, su ustanove koje su kao dobri domaćini učesnicima dale priliku da se upoznaju sa njihovim radom i sa rezultatima saradnje sa upravljačima šumskih područja.

Ovo divno druženje u projektu „For Life“ ima poseban naglasak na ulogu i značaj šuma, na unapređenje znanja o šumama i upravljanju na održivi način.

Sandra Radetić, Eko-koordinator škole

Radionica „Zaštita vazduha od zagađenja“

Kao rezultat dugogodišnje saradnje naše škole sa JKP „Čistoća“ Kraljevo, u organizaciji Saveta za zaštitu životne sredine Kraljevo, u četvrtak 22.09.2022. godine, učenici odeljenja VI4 na času biologije prisustvovali su predavanju na temu „Zaštita vazduha od zagađenja”. Učenici su upoznati sa osnovnim uzročnicima zagađenja vazduha, kao i sa merama zaštite od zagađenja istog. U cilju podizanja ekološke svesti o važnosti čistog vazduha za život i životnu sredinu, predavanje je bilo sadržajno i prilagođeno uzrastu učenika. U sklopu predavanja učenici su imali priliku da učestvuju u Eko kvizu i na taj način su pokazali visok nivo znanja znanje na datu temu.

OBELEŽAVANJE DANA ŠUMA

Povodom Dana šuma 21.3. u amfiteatru škole održano predavanje za učenike šestog i osmog razreda o značaju šuma, očuvanju šumskog ekosistema i posledicama uništavanja šuma i kako kao pojedinci mogu učestvovati u zaštiti šuma. Učestvovale su učenice odeljenja 7/3 Nikolina Jelić i Andrea Pavlović i učenici 2.razreda koji su pripremili pesme o šumi.

Istraživanje o recikliranom plastičnom peletu u plastičnim  proizvodima
 

Naša škola je 21.1.2022.godine, popunjavanjem upitnika na temu Hemikalije u recikliranom plastičnom peletu koje mogu biti štetne po zdravlje i životnu sredinu,  dala doprinos u kratkom istraživanju za potrebe globalne studije o recikliranom plastičnom peletu, od kojeg se dobijaju novi plastični proizvodi, koju je sprovela mreža IPEN ( https://ipen.org/). Istraživanje je pokazalo da  tri grupe hemikalija koje  su izolovane i veliki broj jedinjenja  imaju loš uticaj na zdravlje i životnu sredinu. Rezultati istraživanja, uključujući i ovo kroz Eko-škole, predstavljeno je  31.januara na on-line konferenciji u okviru manifestacije Serbian Visions.                                                                                                                                                                    

25.11.2021.godine eko koordinator naše Eko škole, Sandra Radetić prisustvovala je seminaru koji se realizovao onlajn na temu Zelena znanja i veštine. 25. novembra 2021.  zeleno znanje i veštine su bile  tematski fokus, kao I veštine razumevanja Klimatskog pakta i Zelenog dogovora EU (kao i Fit for 55 – “Da odgovara za 55”).

Prof dr Anđelka Mihajlov, kao ambasadorka Evropskog klimatskog pakta, pokrenula je aktivnost obrazovanja za klimu i životnu sredinu  kroz „Seminare za ambasadore klime i životne sredine ”. Aktivnost je najavljena na godišnjem nacionalnom sastanku koordinatora eko-škola, održanom u Vladimirovcima, Srbija, 8. oktobra 2021. Uvodnim govorom, ona je informisala o značaju klimatskog obrazovanja i podizanja svesti kroz „Seminare za ambasadore klime i životne sredine“, u organizaciji Evropskog ambasadora za klimatski pakt, a u okviru  prioritetnih tema Pakta o klimi, a realizovaće ih strukovno udruženje „Ambasadori održivog razvoja i životne sredine “ putem nacionalne mreže eko-škola (sa više od 100 obrazovnih ustanova od predškolskog do univerzitetskog nivoa).

 


Učešće u Erasmus+ projektu „For Life“

Od februara 2022. godine škola se pridružila realizaciji projekata u okviru programa Erasmus+, u kome kao partner učestvuju Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, sa Šumarskom školom iz Kraljeva, drugi partner je iz Italije, organizacija JUMP, iz Soverata, a rukovodilac projekta je organizacija Doves iz Slovenije, koja je nacionalni operater programa Eko-škole u Sloveniji.
Tema je održivo upravljanje i korišćenje šuma, tj. uključivanje obrazovno-vaspitnih institucija programa Eko-škole u Sloveniji i Srbiji, kako bi se unapredilo znanje najpre nastavnika, a onda to znanje prenelo i na učenike. Kontekst je zaštite šuma, vrednovanje šuma i klimatske promene. 8 nastavnika će moći da učestvuju na treninzima u Sloveniji, Italiji i Srbiji, biće uključeni u projektne aktivnosti u sve 3 zemlje. Više će biti informacija nakon sastanka koji bi trebalo da se realizuje 24. i 25. februara u Sloveniji sa ostala dva partnera i ambasadorima održivog razvoja Tada će biti jasno definisan plan putovanja i treninga.     

 

 

IPEN Upitnik studije slučaja za rodnu ravnopravnost

IPEN je 2020. godine odlučio da kreira nekoliko predavanja- kurseva o IPEN-ovoj platformi za učenje o određenoj dogovorenoj temi, u okviru IPEN projekta za rodnu ravnopravnost i hemikalije. Na osnovu iskazane stručnosti, AOR je izabran da razvije i pripremi kurs „Podsticanje ženskog liderstva: obuka žena za bavljenje hemikalijama i otpadom u javnom okruženju“.U okviru saradnje ambasadora održivog razvoja sa IPEN mrežom koja se bavi podizanjem svesti o štetnim hemikalijama po zdravlje ljudi i životnu sredinu, naša škola je uzela ucšćce u ovoj aktivnosti popunjavanjem upitnika studije slučaja za rodnu ravnopravnost. Nasa aktivnost je da pošaljemo primere kroz studije slučaja, koji će doprineti boljem shvatanju situacije u našem okruženju u kontekstu rodne ravnopravnosti i hemikalija.

O PROJEKTU EKO ŠKOLA

Program je podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Pokrovitelj je Ministarstvo zdravlja, a podržan je i od Programa UN za životnu sredinu (UNEP) i organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO). Organizacija Ambasadori održivog razvoja i životne sredine ima ulogu Nacionalnog operatera za Srbiju.  Naša škola se priključila projektu 2017.god. sa ciljem unapređenja vaspitanja i obrazovanja. Zadatak je bio da se ispune postavljeni kriterijumi koji brigu za životnu sredinu postavljaju kao trajnu vrednost i način življenja. Program je tačno definisan i ne dopušta izmene u odnosu na utvrđena pravila i smernice date u uputstvu za sprovođenje projekta se moraju realizovati u celosti. Nakon dobijene potvrde o uključivanju u program škola je u obavezi da realizuje 7 koraka: 1.Osnivanje odbora Eko škole, 2.Ocena stanja životne sredine, 3.Izrada programa rada, 4.Praćenje stanja i ocenjivanje, 5. Rad prema nastavnom planu i programu, 6.Obaveštenje javnosti, 7.Označavanje i oglašavanje programa u školi.Rok za ispunjavanje kriterijuma je bio od devet meseci do dve godine kako bi škola stekla pravo da konkuriše za Status Eko škola. Nakon devet meseci 08.10.2018.godine na godišnjem sastanku svih eko- kordinatora koji je održan u Gornjem Milanovcu naša škola je zvanično dobila i potvrdu o sticanju statusa. Na toj konferenciji školski eko- kordinator, Sandra Radetić, je imala čast da javno prezentuje rad eko škole „IV kraljevački bataljon“ kao školu koja je uspešno realizovala sve korake u minimalno predviđenom roku. Osim predviđenih obaveznih koraka škola je realizovala u okviru međunarodnog programa projekte: Veliki lov na biljku, Svaka limenka se računa, Eko paket, Mladi reporteri, Cirkularna ekonomija, Energetska efikasnost. 

Škola je na čelu sa direktorkom Marinom Vučinić prepoznala važnost ovog projekta kao i to da u svojim resursima sadrži veliki potencijal za osnaživanje i podizanje ekološke svesti svakog pojedinca. Najlepši i najvažniji deo ovog projekta je što su učesnici direktor škole, nastavnici, učenici, predstavnici roditelja, nenastavno osoblje, predstavnici lokalne zajednice, javnih i drugih preduzeća. Sa takvim timom i jasno definisanim ciljevima nije bilo teško izboriti se za ovo značajno priznanje Status Eko- škole. Škola „IV kraljevački bataljon“ ima svoj logo koji su uradili učenici, svoj kodeks i zelenu zastavu (sa znakom Eko- škole) kao simbol Eko- škola. Status je sistem nagrađivanja na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou i time ja naša škola prepoznata da neguje kvalitetan model vaspitanja i obrazovanja.  Zelena zastava nas je i obavezala da još više radimo, da se naš glas iz škole čuje široko i daleko i poslužimo kao primer drugim školama da se i one priključe mreži škola učesnica ovog programa. 19. novembra na sastanku eko- kordinatora koji se zbog Pandemije virusa Kovid 19 održala onlajn. Škola „IV kraljevački bataljon“ iz Kraljeva je dobila i potvrdu o obnovi statusa za naredne dve godine. To je potvrda marljivog rada i angažovanja svih učenika i zaposlenih i da je to pravi put koji treba slediti. Sa velikom željom, entuzijazmom, interesovanjima, učenici učestvuju u realizaciji projekata a obnova statusa je potvrda da i u ovim izmenjenim uslovima rada izazvane pandemijom virusa Kovid 19 moguće je realizovati sve aktivnosti i postaviti još zahtevnije ciljeve. Dobri rezultati su neizostavni, uspesi su još veći što doprinosi i  podizanju kvaliteta rada.

Scroll to Top