Međunarodni projekat Eko škola

 

 

Program Eko škole je jedan od pet obrazovnih programa fondacije za obrazovanje o životnoj sredini. Program je razvijen kao odgovor na potrebu da se mladi  uključe u rešavanje problema u životnoj sredini koji je identifikovan na Rio konferenciji Ujedinjenih nacija o životnoj sredini i razvoju 1992. god. Zvanični početak programa je bio 1994.god. i pokrenut je u Danskoj, Nemačkoj, Grčkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Program se danas realizuje u 52 zemlje širom sveta povezujući više od 59000 obrazovno- vaspitnih institucija na šest kontinenata. Ovaj program obuhvata predškolsko, osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje i predstavlja dopunu redovnog nastavnog programa obrazovnih institucija. FEE (međunarodna fondacija za ekološku edukaciju) nacionalni operater za Srbiju u saradnji sa centrom za promociju nauke je 2012.god. omogućio Srbiji da se priključi mnogobrojnim zemljama u svetu i započne realizaciju projekata, koji ima za cilj da mlade ljude aktivno uključe u brigu o životnoj sredini i tako se osnaže da imaju pravo glasa u načinu upravljanja životnom sredinom u svojim školama a i šire u porodici i lokalnoj zajednici. Mladi ljudi u Srbiji su veliki potencijal koji treba osnažiti da u budućnosti donose odluke u odgovornom postupanju resursima i ekološki odgovornom ponašanju.

Program je podržan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Pokrovitelj je Ministarstvo zdravlja, a podržan je i od Programa UN za životnu sredinu (UNEP) i organizacije UN za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO).

Organizacija Ambasadori održivog razvoja i životne sredine ima ulogu Nacionalnog operatera za Srbiju.

Naša škola se priključila projektu 2017.god. sa ciljem unapređenja vaspitanja i obrazovanja. Zadatak je bio da se ispune postavljeni kriterijumi koji brigu za životnu sredinu postavljaju kao trajnu vrednost i način življenja. Program je tačno definisan i ne dopušta izmene u odnosu na utvrđena pravila i smernice date u uputstvu za sprovođenje projekta se moraju realizovati u celosti. Nakon dobijene potvrde o uključivanju u program škola je u obavezi da realizuje 7 koraka:

1.      Osnivanje odbora Eko škole,

2.      Ocena stanja životne sredine,

3.      Izrada programa rada,

4.      Praćenje stanja i ocenjivanje,

5.      Rad prema nastavnom planu i programu,

6.      Obaveštenje javnosti,

7.      Označavanje i oglašavanje programa u školi.

Rok za ispunjavanje kriterijuma je bio od devet meseci do dve godine kako bi škola stekla pravo da konkuriše za Status Eko škola. Nakon devet meseci 08.10.2018.godine na godišnjem sastanku svih eko- kordinatora koji je održan u Gornjem Milanovcu naša škola je zvanično dobila i potvrdu o sticanju statusa. Na toj konferenciji školski eko- kordinator, Sandra Vučetić- Radetić, je imala čast da javno prezentuje rad eko škole „IV kraljevački bataljon“ kao školu koja je uspešno realizovala sve korake u minimalno predviđenom roku. Osim predviđenih obaveznih koraka škola je realizovala u okviru međunarodnog programa projekte: Veliki lov na biljku, Svaka limenka se računa, Eko paket, Mladi reporteri, Cirkularna ekonomija, Energetska efikasnost.

 Škola je na čelu sa direktorkom Marinom Vučinić prepoznala važnost ovog projekta kao i to da u svojim resursima sadrži veliki potencijal za osnaživanje i podizanje ekološke svesti svakog pojedinca. Najlepši i najvažniji deo ovog projekta je što su učesnici direktor škole, nastavnici, učenici, predstavnici roditelja, nenastavno osoblje, predstavnici lokalne zajednice, javnih i drugih preduzeća. Sa takvim timom i jasno definisanim ciljevima nije bilo teško izboriti se za ovo značajno priznanje Status Eko- škole. Škola „IV kraljevački bataljon“ ima svoj logo koji su uradili učenici, svoj kodeks i zelenu zastavu (sa znakom Eko- škole) kao simbol Eko- škola. Status je sistem nagrađivanja na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou i time ja naša škola prepoznata da neguje kvalitetan model vaspitanja i obrazovanja.  Zelena zastava nas je i obavezala da još više radimo, da se naš glas iz škole čuje široko i daleko i poslužimo kao primer drugim školama da se i one priključe mreži škola učesnica ovog programa. 19. novembra na sastanku eko- kordinatora koji se zbog Pandemije virusom Kovid 19 održala onlajn. Škola „IV kraljevački bataljon“ iz Kraljeva je dobila i potvrdu o obnovi statusa za naredne dve godine. To je potvrda marljivog rada i angažovanja svih učenika i zaposlenih i da je to pravi put koji treba slediti. Sa velikom željom, entuzijazmom, interesovanjima, učenici učestvuju u realizaciji projekata a obnova statusa je potvrda da i u ovim izmenjenim uslovima rada izazvane pandemijom virusa Kovid 19 moguće je realizovati sve aktivnosti i postaviti još zahtevnije ciljeve. Dobri rezultati su neizostavni, uspesi su još veći što doprinosi i podizanju kvaliteta rada ustanove.

Scroll to Top