Profesionalna orijentacija

Attentive schoolboy studying in classroom

O PROFESIONALNOJ ORIJENTACIJI

Sa početkom školske 2012/2013. godine, u našoj školi započelo se sa realizacijom projekta Profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu.

Ovaj projekat je razvila nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u saradnji sa Ministarstvom Prosvete Republike Srbije.

Cilj projekta je izgradnja školskog i vanškolskog sistema profesionlne orijentacije, kako bi se pomolo mladima pri izboru budućeg zanimanja tj. izboru odgovarajuće srednje škole.
Ciljnu grupu projekta čine đaci 7. i 8. razreda.
Mada projekat ima tendenciju da se aktivnosti, vezane za profesionalnu orijentaciju, prenesu i na sve mlađe razrede, naravno u skladu sa uzrastom

Osnovni tim

  • Marina Vučinić/direktor škole
  • Dragana Milović/pedagog
  • Marina Ocokoljić/psiholog
  • Nataša Vuković/prof. tehnike i informatike
  • Jelena Ristović/prof. fizičkog vasptanja
Svojim radom, projektu PO doprinose nastavnici srpskog jezika, nastavnica likovne kulture Jasmina Tonić, i đaci mlađih razreda sa svojim učiteljima!
Scroll to Top