Učenička zadruga

 

           UČENIČKA ZADRUGA

 

Naša škola je uvek važila za obrazovno-vaspitnu ustanovu u kojoj su se inovacije i projekti radili pre svih, pa je tako bilo i ovog puta, kada smo se odlučili na korak osnivanja Učeničke zadruge.

           

           Na ovu ideju smo došli tako,
što smo prepoznali, potencijale škole,
osećaj
i interesovanje učenika za preduzetnički duh
i ono što je dobro za razvoj
budućih generacija.

             Uprethodnimgodinama
uspešnograda,punojebiloaktivnosti,koje smo
krozraznesadržaje
realizovali,adanismotovodilikaoradučeničke zadruge.Upoznatisapotrebom
osavremenjavanjanastave,naosnovupredloga učenika i postojećih uslova,
došlo je do toga da se u našoj školi osnuje Učenička
zadruga.

   Učeničkazadruga,,Bataljonci“jeosnovanaavgusta
2019.godine,asaradom je započela početkom septembra 2019.
godine. Članovi Učeničke zadruge su: direktor, predsednik skupštine, članovi
Upravnog odbora zadruge, učenici, roditelji i pomoćni
radnici.

 

 

  Plan i program rada naše zadruge napravljen je na osnovu, sadržaja predmeta koji mogu predstavljati međupredmetnu korelaciju, kao i povezivanje sadržaja rada učenika različitih uzrasta.

 

Aktivnosti  koje su predviđene planom i programom Učeničke zadruge su u potpunosti ispunjene, sa određenim inovacijama koje su uvedene u plan na inicijativu učenika. Učenici su zajedno sa svojim nastavnicima i učiteljima na časovima nastavnih i vannastavnih aktivnosti, ostvarili izuzetne rezultate sa ciljem predstavljanja preduzetništva i razvijanjem pozitivnih karakteristika: kreativnost, tolerancija, saradnja i osećaj prepoznavanja korisnosti svog rada.

        Od ideja do realizacija u toku rada, nije prolazilo puno vremena, jer su svi u školi prepoznali vrednost ovog projekta i zajedno sa svojim učenicima učestvovali u izradi.

Scroll to Top