OŠ „IV KRALJEVAČKI BATALJON“

Podignuta na čvrstim temeljima škola je i dalje
rasadnik znanja i kreativnih ideja.

Produženi boravak

Pripremni predškolski program

Dvojezična nastava

E-twinning projekat

OŠ „IV kraljevački bataljon“ ima 1120 đaka raspoređenih u 46 odeljenja i četiri grupe pripremnog predškolskog

Ovom malom vojskom rukovodi 23 učitelja i 4 vaspitača u pripremnom predškolskom programu, 56 nastavnika i 5 stručnih saradnika na čelu sa direktorkom Marinom Vučinić. U školi je oduvek radio najstručniji kadar. Mnogi prosvetni veterani otišli su u zasluženu penziju, a oni malobrojni na izmaku radnog veka pomažu mladim kolegama da sigurno hodaju utabanim stazama uspeha u obrazovanju.

Danas škola raspolaže sa 25 specijalizovanih učionica, bibliotekom sa čitaonicom, učionicom za kreativnu nastavu (namenjena deci sa posebnim potrebama), dva kabineta za informatiku, produženim boravkom, fiskulturnom salom, amfiteatrom, kuhinjom, trpezarijom i zubnom ambulantom.

Najnovija dešavanja

Scroll to Top